Edit Content

Hem

Extra

Tjänster

Kundservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

ANNONS

Aktuellt

M och KD skriver på ON Debatt: Det är dags att peta gökungen ur boet!

ANNONS

DEBATTARTIKEL

Under de senaste åren har vi inom såväl region- som kommunpolitiken i länet försökt att belysa den konsekvent dåliga tilldelning som vårt län fått och får när det gäller statliga infrastruktursatsningar.

Bland annat har vi kunnat ta del av Sydsvenska handelskammarens rapport ”Hela kungariket och halva pengarna”, där man tydligt redovisar att Kalmar län är ett av de stora förlorarlänen gällande infrastruktursatsningar.

”Om staten skulle haft en princip där satsningar gjorts i paritet med antal invånare så tilldelas Kalmar län endast en tiondel av vad det borde haft – under 30 års tid”

Om staten skulle haft en princip där satsningar gjorts i paritet med antal invånare så tilldelas Kalmar län endast en tiondel av vad det borde haft – under 30 års tid.

Bortglömt

När nu det nya förslaget till nationell plan för transportinfrastrukturen skickats ut på remiss kan vi inom M och KD tyvärr konstatera att vårt län ännu en gång blir bortglömt. Av potten för utveckling, hisnande 395 miljarder kronor, får Kalmar län inte en krona.

De satsningar vi kunnat läsa om i tidningen är dels gamla men inte genomförda objekt från den förra planen, men som står kvar i det nya förslaget. Och dels en så kallad reinvestering i ett nytt signalsystem för att våra regionala järnvägar inte ska bli helt obrukbara. Dessa satsningar uppgår alltjämt till ungefär en tiondel av vad länet borde fått utifrån dess andel av landets totala befolkningsmängd.

”M och KD har länge anfört att vi behöver se över hur länet driver sitt gemensamma påverkansarbete”

M och KD har länge anfört att vi behöver se över hur länet driver sitt gemensamma påverkansarbete.

Och det vore på tiden att vi analyserar hur framgångsrika regioner gör, prestigelöst och utan att haka upp sig på vem som styr.

Men viktigast av allt är att de resurser som ska fördelas i den nationella planen faktiskt nyttjas med förnuft.

Eniga om 13 punkter

På senaste regionstyrelsen skulle regionens remissvar behandlas, ambitionen från majoritetspartierna sades vara en bred enighet.

Av 14 punkter i svaret blev vi helt eniga om 13.

Men då Länsunionen (S, C och L) väljer att fortsätta propagera för regeringens prestigeprojekt nya höghastighetsbanor, som förväntas kosta runt 400 miljarder kronor, så kunde inte vi i M och KD ställa oss bakom just detta, även om Länsunionen i remissvaret valt att kalla dessa ”nya stambanor”.

Detta är inget annat än höghastighetståg mellan storstadsregionerna, vilket uttrycks klart och tydligt i förslaget till nationell plan, ett politiskt prestigeprojekt som har kritiserats av allt från Riksrevisionen till forskare vid KTH, för att det inte går att räkna hem samhällsekonomiskt och miljömässigt.

”Ledande företrädare för Trafikverket kallar projektet för gökungen i boet”

Ledande företrädare för Trafikverket kallar projektet för ”gökungen i boet” som stjäl resurser som hade kunnat användas till satsningar på att utveckla befintliga vägar och järnvägar, till exempel i Kalmar län.

Tyvärr gick majoritetspartiernas förslag till remissvar igenom regionstyrelsen, men för oss slutar inte kampen.

Vi kan alla se dagligen hur stora behoven är för såväl vägar som järnvägar i vårt län. Då är det dags att vi hjälps åt att peta gökungen ur boet!

Malin Sjölander (M), oppositionsråd vice ordförande regionstyrelsen

Jimmy Loord (KD), oppositionsråd vice ordförande hälso- och sjukvårdsberedningen

Pär-Gustav Johansson (M), oppositionsråd vice ordförande regionala utvecklingsnämnden

Anders Andersson (KD), oppositionsråd vice ordförande kollektivtrafiknämnden

Foto: Freepik

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

Dela gärna artikeln med dina vänner

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS