M och KD vill göra det lättare att få ihop livspusslet

M och KD vill göra det lättare att få ihop livspusslet

2021-04-09 Av av Oskarshamns-Nytt

LÄNET

Carl Dahlin (M) och Madeleine Rosenqvist (KD) har skrivit en interpellation till Mattias Adolfson (S) inför regionfullmäktigemötet den 15 april.

Moderaterna och Kristdemokraterna vill se förbättrade möjligheter till att ha öppet på Region Kalmar läns hälsocentraler – i kombination med flexiblare anställningsformer för medarbetarna, under exempelvis helger eller tidig morgon.

I dag är utbudet väldigt skralt under dessa tider – vilket kan försvåra för dem som försöker få ihop livspusslet, påpekar duon.

”Är Länsunionen (majoritetspartierna Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna, reds. anm.) beredd att arbeta mer aktivt för flexibla anställningsformer genom att uppdra till fler hälsocentraler i Region Kalmar län att erbjuda öppettider som inkluderar tidig morgon, kvällar liksom helgöppet där underlag och efterfrågan finns?”, skriver Carl Dahlin och Madeleine Rosenqvist i interpellationen.

”Bör välkomnas”

”Ett av Region Kalmar läns främsta mål är att bli en av Sveriges bästa arbetsplatser. Fler insatser för att bli en mer attraktiv arbetsgivare bör välkomnas. Ett sätt för regionen att arbeta med att både rekrytera liksom behålla fler är att bli mer flexibel vad gäller anställningsformer så att exempelvis både seniorer liksom yngre lockas att stanna kvar eller att börja jobba i Region Kalmar län. Ett tillvägagångssätt kan handla om utökade möjligheter till kvälls- eller helgjobb eller möjligheten att börja jobba tidigare på dagen.”

”Då långt ifrån alla bor i länets tre största orter där det finns sjukhus som kan erbjuda arbetstider dygnet runt, skulle en modell för att rekrytera liksom behålla personal i de övriga orterna kunna vara att hälsocentralernas öppettider varierar i större utsträckning än idag. I Region Kalmar län är hälsocentralerna främst öppna måndag till fredag, vissa från 07:30 andra från 08 till senast 17 – inklusive drop-in men exklusive jour. Ingenstans är det öppet kvällstid och fåtalet såsom Nybro och Vimmerby har helgöppet.”

”Kan hälsocentralerna i större utsträckning anpassa sina öppettider, ges inte bara medarbetarna utan också medborgarna i högre utsträckning möjlighet att få ihop det så kallade livspusslet. Exempelvis skulle några hälsocentraler kunna öppna redan klockan 06, medan andra stänga efter klockan 19, liksom fler skulle kunna erbjuda helgöppet. På så sätt breddar regionen attraktiviteten i arbetsplatsen för medarbetarna och därtill tillgängligheten för medborgarna”, skriver Carl Dahlin och Madeleine Rosenqvist.

ARKIVFOTO

FREEPIK

Dela gärna artikeln: