Magnus Larsson (C): ”Denna utveckling behöver brytas”

Magnus Larsson (C): ”Denna utveckling behöver brytas”

2021-09-23 Av av Oskarshamns-Nytt

LÄNET

När Centerpartiets partistämma diskuterade motioner på området ”Landsbygd och jordbruk, miljö, klimat och energi” så lyfte flera ombud från Kalmar län vikten av att få till en ökning av andelen jordbruksmark i Sverige – bland dem fanns Stihna Johansson-Evertsson, Högsby, och Magnus Larsson, Oskarshamn.

– Andelen jordbruksmark (åker- och betesmark) har minskat med 95 500 hektar mellan åren 2010 och 2020 enligt Jordbruksverket. Denna utveckling behöver brytas genom aktiva politiska åtgärder, sade Magnus Larsson i debatten.

– Vi i Centerpartiet vill att självförsörjningsgraden ska öka i Sverige. Enligt Jordbruksverket är vi idag endast självförsörjande på spannmål, sade Stihna Johansson Evertsson.

Magnus och Stihna yrkade bifall till en motion som innebär att Centerpartiet ska initiera nationella åtgärder för att bidra till att återskapa eller nyskapa jordbruksmark.

Stihna Johansson Evertsson. Arkivfoto: Peter A Rosén
Dela gärna artikeln: