Magnus Larsson (C): ”Det är naturligtvis tråkigt och beklagligt”

Magnus Larsson (C): ”Det är naturligtvis tråkigt och beklagligt”

2020-07-07 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

Magnus Larsson (C) har läst artikeln där Birgitta Nylund kritiserar vikariesituationen på Solbacka i Oskarshamn.

Han säger så här:

”Det är naturligtvis tråkigt och beklagligt att våra brukare inte upplever att den vård och omsorg som vi ger inte lever upp till de förväntningar som finns.”
”Att lösa sommarbemanningen är alltid en stor utmaning inom äldreomsorgen och vården, en situation som vi som kommun delar med i princip alla kommuner och regioner runt om i landet. Det vore naturligtvis önskvärt att vi skulle kunna upprätthålla samma kompetens under sommarmånaderna som under resten av året.”

”Öka attraktiviteten”

”Tyvärr så vet vi att detta inte är möjligt och därför är det viktigt att utbildningsinsatser sätts in för våra vikarier inom omsorgen så att vi i alla fall kan hålla en acceptabel nivå under sommaren. Centerpartiet saknar representation i Socialnämnden och kan därför inte bedöma om det har satts in utbildningsinsatser i tillräcklig omfattning eller inte, men vi förutsätter att så har skett”, säger Magnus Larsson.

Han fortsätter:

”Utmaningen med bemanningen är som sagt inte bara ett problem i Oskarshamns kommun och i grunden handlar detta om att det är för få personer som utbildas inom yrket. Detta är inget som vi i Oskarshamns kommun ensidigt kan lösa utan här behöver det göras flera olika insatser på olika nivåer, allt för att öka attraktiviteten i yrket, så att fler människor söker sig till ett vård- och omsorgsyrke.”

TEXT & FOTO

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se