Magnus Larsson (C): ”Det är märkligt”

Magnus Larsson (C): ”Det är märkligt”

2020-02-17 Av av Peter A Rosén

Centerpartisten Magnus Larsson befarar att den politiska majoriteten i kommunen vill gömma undan frågor för att undvika en offentlig debatt.

Det var under fullmäktigemötet i Oskarshamn förra måndagen som Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet reagerade starkt på ett förslag från majoritetspartierna (Socialdemokraterna och Moderaterna). Debatten blev lång och tuff efter att fullmäktiges presidium hade föreslagit att ett medborgarförslag, om minskad klimatpåverkan från maten som den kommunala måltidsservicen står för, skulle skickas över till tekniska nämnden för beslut och besvarande.

Centern hade taktpinnen

Det var Centerpartiet som höll i taktpinnen i det delade oppositionslägret (Sverigedemokraterna stod på majoritetens sida i den här frågan). Magnus Larsson klev upp i talarstolen och sa så här:

– När vi får in ett medborgarförslag som påverkar flera nämnders områden, så ska det skickas ut på remiss till nämnderna – och sedan ska beslutet fattats i fullmäktige. Den arbetsordningen har vi haft tidigare.

– Det här påverkar ju trots allt, i allra högsta grad, både bildningsnämnden och socialnämnden, även om måltidsservicen ligger hos tekniska nämnden.

– Vad är grunden till att man frångår den tidigare ordningen?

Fullmäktiges ordförande Yvonne Bergvall (S) svarade:

– Det kommer att skickas på remiss till socialnämnden och bildningsnämnden. Vi kommer också att ta upp det när vi går fram med vår kostpolicy i fullmäktige.

Magnus Larsson var tillbaka i talarstolen:

– Om det nu ändå ska skickas på remiss till bildningsnämnden och socialnämnden, så förstår jag egentligen ännu mindre varför det inte avgörs i fullmäktige. Proceduren är fortfarande densamma. Den ordningen som vi har haft tidigare har varit bra.

Magnus Larsson fortsatte:

– Jag satt och läste i vår arbetsordning – och när det gäller medborgarförslag, så står det så här: ”Efter förslag från fullmäktiges presidium, kan fullmäktige överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. Det vill säga kan. Det är inget som säger att vi ska göra det. Mitt förslag är att detta skickas på remiss till tekniska nämnden, bildningsnämnden och socialnämnden – och att det här ärendet sedan återkommer till fullmäktige.

”Smidigt och enkelt”

Anton Sejnehed (S) replikerade:

– Tidigare har vi diskuterat hur lång tid det tar att besvara olika förslag. Jag tycker att det är bra att vi kan hantera dem på det här sättet. Det gör att de som har ställt medborgarförslagen får snabbare svar.

– Vi hanterar frågorna på det här sättet för att det ska bli smidigt och enkelt för den som får svaret.

Magnus Larsson kontrade:

– Jag konstaterar att den politiska majoriteten vill ändra policyn och ordningen som vi tidigare har haft, trots att den – enligt min upplevelse – har fungerat på ett bra sätt.

– Jag kan tycka att det är lite märkligt och naturligtvis fundera över varför den politiska majoriteten väljer att göra så här? Jag återkommer till mina slutsatser så småningom.

– Men jag ser också det här i ett annat perspektiv – och det är att kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Det finns en anledning till att vi sitter här en måndagskväll varje månad. Vi har också ett antal nämnder där inte alla fullmäktiges partier är representerade. Någonstans så blir det här även en demokratifråga. När det rör flera olika nämnder, så ska förslaget tillbaka på remiss – och sedan ska det upp i fullmäktige. Sådan är ordningen.

Magnus Larsson undrar vad majoriteten egentligen är ute efter.

”Lite svårt att förstå”

– Jag har lite svårt att förstå varför man är så angelägen om att skicka ut det till nämnderna. Jag hoppas inte att det handlar om att man vill komma bort ifrån den offentliga debatten, sa han.

Anton Sejnehed svarade:

– Det handlar absolut inte om att komma bort från den offentliga debatten. Våra nämnder är öppna för vem som helst. Jag vet att det inte är samma deltagande där som i fullmäktige – men folk är välkomna på nämndmötena. De som har skrivit medborgarförslag bjuds också in. I grund och botten handlar den här frågan om en fråga som tekniska nämnden är ansvarig för.

– Kommunfullmäktige beslutar om kostpolicyn. Det är det övergripande styrmedlet som vi har när det kommer till kosten. Det är likadant med budgeten. Det finns en poäng med att vi fattar vissa beslut i fullmäktige och vissa beslut i nämnderna. Vi har under de senaste åren fört över fler och fler medborgarförslag till nämnderna. Det gör vi för att det ska gå snabbare för människor att få svar på sina frågor.

– Men vi gör det även för att alla frågor inte ska behandlas i fullmäktige. Vi har nämnder av en anledning. Det är också så att vi har ett väldigt frikostigt och generöst regelverk när det gäller medborgarförslag i vår kommun. I vår kommun kan alla, som bor i kommunen, lämna in medborgarförslag. I vissa kommuner har man medborgarinitiativ där man måste få ett visst stöd för att medborgarförslaget ens ska prövas.

Anton Sejnehed tycker att Oskarshamns kommun har en ”ganska frikostig hållning”.

”Inte orimligt lång”

– Vilket också gör att vi måste ha en process som gör att det är lätt och enkelt att få svar. Processen får inte bli orimligt lång. Då är det viktigt att det i det här forumet finns tid för att diskutera budget, kostpolicy och övergripande regler. I grunden har vi ett reglemente som fullmäktige har beslutat om, som innebär att tekniska nämnden är ansvarig för kosten i vår kommun.

Magnus Larsson replikerade:

– Ja, absolut. Tekniska nämnden är ansvarig för kosten och arbetet kring den. Det har varken jag eller någon annan ifrågasatt. Men i det här fallet berör det i allra högsta grad två andra nämnders verksamheter.

– Sedan vet både du och jag, Anton, hur deltagandet ser ut på våra offentliga nämndsammanträden. De mötena hålls, som bekant, på dagtid. Då är människor ofta på sitt arbete. Det är vi också, om vi inte sitter i en nämnd och har ersättning för det.

– Jag tror inte att någon av oss hade offrat en arbetsdag för att gå på nämnden obetalt. Den offentliga debatten blir inte densamma om man skickar ut förslagen till nämnderna för besvarande och beslut.

– Jag hoppas att det inte är det som är skälet. Men någonstans börjar man ju fundera på varför majoriteten vill trycka ut fler och fler frågor – och inte ta dem i det här forumet? Den frågan är ändå väl värd att ställa.

Magnus Larsson underströk än en gång att det här är en fråga som bör avgöras i fullmäktige.

– Förslagsvis också i samband med att vi tar kostpolicyn. Det vore väl inte fel att samköra dem, för att få en tydlighet i det. Men det är i fullmäktige som beslutet ska fattas.

”Inte många åhörare”

Anton Sejnehed svarade:

– Jag tycker att vi drar väldigt stora växlar på ett enda ärende. Det är ett ärende vi pratar om, som ska skickas till tekniska nämnden för beslut och besvarande.

– Jag kan också se mig om i församlingen ikväll. Det finns inte så många åhörare här heller. Vi vet om att det är svårt att få folk att gå på politiska möten, oavsett om det handlar om fullmäktige på kvällstid eller om nämndsammanträden på dagtid. Jag tycker att det är synd. Absolut. Jag håller med om det.

– Men det är ju så att i vår kommun så har vi dessutom en situation som gör att väldigt många jobbar kväll. Många jobbar skift och liknande. Det är ju inte så att varenda människa har möjlighet att komma på ett fullmäktigemöte på kvällstid. Sedan vet jag att det inte är så många som kommer på nämndsammanträdena på dagtid – och det är synd.

– Där har vi jobbat på olika sätt genom åren. Vi har bland annat haft nämndsammanträden i andra miljöer. Bildningsnämnden har varit på gymnasiet, exempelvis, men det har inte fallit väl ut.

Anton Sejnehed konstaterade att politikerna får fortsätta att fundera kring hur man skulle kunna locka fler åhörare till fullmäktige- och nämndsammanträden.

”Dold agenda?”

Leif Axelsson (SD) klev upp i talarstolen och sa så här:

– Har majoriteten en dold agenda? Jag vill inte tro det. Mycket kan man tro och beskylla er för, men inte att ni skulle ha en dold agenda.

– Jag känner mig trygg med att det går till tekniska nämnden för beslut och besvarande. Jag känner mig också trygg med att vi i socialnämnden och ni i bildningsnämnden kommer att få lämna yttranden.

”En självklarhet”

Oppositionsrådet Mattias Karlsson (L) gav sig också in i debatten:

– Man kan kanske tycka att frågan i sig inte är så stor. Men när vi diskuterade det här förra gången, så sa vi att förslaget skulle komma tillbaka till fullmäktige om det berörde flera nämnder. Det ska ju finnas en mening med att fullmäktige har den här stora församlingen samlad. Det ska vara möjligt att avgöra det som är brett – och det är större sannolikhet att allmänheten kan komma loss på kvällarna. Det här är en större fråga av principiell natur. När jag läste det här, så tänkte jag direkt att det ska tillbaka till fullmäktige. Att det är en självklarhet.

Mattias Karlsson begärde en kortare ajournering, för att partierna skulle hinna prata ihop sig i frågan.

Innan ajourneringen verkställdes avverkades den resterande delen av talarlistan. Anton Sejnehed var återigen tillbaka med en replik:

– Nu tycker jag att Mattias är inne på något spännande. Jag kan tycka att man egentligen diskuterar en fråga som vi ska diskutera när arbetsordningen för fullmäktige kommer upp. Och den kommer upp under våren.

Magnus Larsson svarade:

– Jag håller med Anton om att den här frågan behöver diskuteras när den nya diskussionen kring arbetsordningen kommer upp. Men i väntan på det, så gäller den nuvarande arbetsordningen. Och jag läser innantill: ”Efter förslag från kommunfullmäktiges presidium kan fullmäktige i vissa fall överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet”.  I vissa fall. Det majoriteten vill ha det till, det är att de ska ha det i alla fall. Till och med i de ärenden som sträcker sig över flera nämnders ansvarsområden – och det är ett märkligt sätt att agera.

– Vi måste ju ändå följa den arbetsordningen som vi har, Anton. I väntan på den nya, underströk Magnus Larsson.

Votering

Lena Granath (V) sa så här:

– Det känns som att det börjar gå prestige i den här frågan. Jag upplever ändå att vi har en delad opposition, som tycker att det här är en fråga som följer reglementet. Jag tycker att det är så vi ska göra. Vi ska väl ha levande debatter här också?

Det hela slutade med en votering, där majoriteten vann med 34 röster mot 14. En ledamot avstod från att rösta.

Foto: Peter A Rosén

Dela gärna artikeln: