Magnus Larsson: ”Ni är fullständigt livrädda”

Magnus Larsson: ”Ni är fullständigt livrädda”

2021-11-21 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

– Varför är majoritetspartierna Socialdemokraterna och Moderaterna så rädda för en genomlysning av kommunens verksamheter?

Den frågan ställde Magnus Larsson (C) under veckans fullmäktigesammanträde i Oskarshamn.

– Vi har sagt att vi vill titta på hela verksamheten och ta reda på var det finns möjligheter att kunna göra någonting annorlunda. Vi har inte föreslagit att något ska avvecklas. Vi har föreslagit en helt förutsättningslös genomlysning. Men den säger majoriteten, återigen, nej till, sa han.

”Vi vill se en konkurrensutsättning inom städ- och måltidsverksamheten”

MAGNUS LARSSON (C)

– Och vi vill se en konkurrensutsättning inom städ- och måltidsverksamheten. Det är ett förslag som Moderaterna, under tidigare mandatperioder, har varit ivriga med att lägga fram. Men under den här mandatperioden har man avslagit det varje gång. Vi anser också att vi måste få ett slut på den centraliseringsiver som råder i Oskarshamns kommun under den här politiska ledningen. Vi måste få ett slut på nedmonteringen av servicen på landsbygden. Hela kommunen ska leva, sa Magnus Larsson.

Magnus Larsson (C). Arkivfoto: Peter A Rosén

Kommunstyrelsens ordförande Andreas Erlandsson (S) replikerade:

– Magnus pratar om en genomlysning av den kommunala verksamheten. Jag vill bara påminna Magnus Larsson om att det inte är så länge sedan vi gjorde det. Det var för ungefär ett år sedan som vi beställde en SKR-analys (SKR = Sveriges kommuner och regioner) som vi fick till oss i början av året. Den visade var vi har högre kostnader än jämförbara kommuner. Den analysen finns som grund om Magnus Larsson är intresserad av att ta del av den.

”Jag delar inte den bilden”

ANDREAS ERLANDSSON (S)

– Sedan tar Magnus upp centraliseringspolitik. Jag delar inte den bilden. Men när jag läser Centerpartiets budgetförslag, så ser jag att man pratar mycket om landsbygden och så vidare. Vi pratar inte om centrum – vi pratar inte om Kristineberg eller om vissa delar. Vi pratar om hela Oskarshamns kommun. Vi vill utveckla hela Oskarshamns kommun, sa Andreas Erlandsson.

Magnus Larsson igen:

– Det är sant – ni pratar inte om landsbygden inom majoriteten. Inte i utvecklingstermer i alla fall. Däremot om ni ser en möjlighet att spara in på någonting – då är ni pigga på att prata om landsbygden. Vi pratar inte bara om landsbygden – vi gör också saker och ting för landsbygden. Ni avlövar den.

”Jag är stolt över det arbetet som vi gör tillsammans i kommunen”

ANDREAS ERLANDSSON

Andreas Erlandsson replikerade:

– Vi satsar rätt så stora belopp på att bygga ut kommunal verksamhet – skola och förskola – i Fårbo och Figeholm. Vi satsar dessutom på en stor fiberutbyggnad, som så småningom ska täcka hela kommunen. Jag skulle vilja säga att den här kommunen satsar mycket – både på landsbygden och på övriga delar av vår kommun.

– Jag är stolt över det arbetet som vi gör tillsammans i kommunen, sa Andreas Erlandsson.

Andreas Erlandsson (S). Arkivfoto: Peter A Rosén

Magnus Larsson igen:

– Ja, vi får väl se var den där bredbandssatsningen landar in någonstans – men det är klart att det är goda intentioner i alla fall. Det kan jag också hålla med om. Men varför har ni exempelvis dragit ned på bidraget till enskilda vägar under den här mandatperioden? Varför har ni tagit bort återvinningsstationerna som Centerpartiet och Socialdemokraterna gemensamt, under förra mandatperioden, lade pengar på för att de skulle finnas kvar. Varför har ni tagit bort service på landsbygden under den här mandatperioden om den nu är så viktig för er? Nu har jag bara nämnt två exempel.

”Jag kan inte förstå varför”

MAGNUS LARSSON

– När det gäller SKR-analysen, så var jag med på dragningen när vi fick den. Den visade, som sagt var, var vi har överkostnader jämfört med jämförbara kommuner. Men den visar inget när det kommer till vilka verksamheter och vilka delar av dessa verksamheter som vi skulle kunna ta och konkurrensutsätta eller förändra på något sätt. SKR:s genomlysning var på en väldigt övergripande nivå. Flera av oss riktade kritik mot detta, inklusive du själv om jag inte minns helt fel. Det handlar om att gå vidare utifrån den analysen – men det har man inte gjort. Ni är fullständigt livrädda för att göra det. Och jag kan inte förstå varför.

Dela gärna artikeln: