Malin Sjölander (M): ”Nu får vi ordning på Sverige”

Malin Sjölander (M): ”Nu får vi ordning på Sverige”

2021-10-24 Av av Oskarshamns-Nytt

LÄNET

”I dag avslutar Moderaterna sin partistämma som i fyra dagar ägt rum i Helsingborg. Många viktiga beslut har fattats kring aktuella frågor. Flertalet utmaningar som vi måste ta tag i.

Säker och tillgänglig vård för alla, med bland annat kortare vårdköer. Fler jobb och ökad tillväxt. En förbättrad miljöpolitik. Brottsbekämpning och återupprättande av tryggheten. Strama åt invandringen och effektivisera integrationen”, skriver partiet i ett pressmeddelande på söndagen.

”Kalmar län skickade fem ombud till stämman som fick i uppgift att representera länet; Malin Sjölander, Marie Nicholson, Hanne Lindqvist, Daniel Lindvall och Marcus Andersson.”

– Vi kan lägga en intensiv stämma bakom oss med många spänstiga debatter. Nu har vi en gemensam färdriktning både mot valrörelsen och mot ett Sverige där det råder ordning och reda. Att vi nu tar hårdare tag mot såväl gängbrottslighet som mängdbrottslighet och ger brottsoffrens perspektiv en ny och starkare legitimitet är helt avgörande för att människors förtroende för vårt land ska stärkas. Men vi har också fattat beslut om en sjukvårdspolitik som tar krafttag mot de långa köerna till sjukhusvård och primärvård, men också mot väntetiderna till barn- och ungdomspsykiatrin. Vårt nya partiprogram är på plats – nu får vi ordning på Sverige, säger Malin Sjölander.

– Jag gavs möjligheten att debattera frågor kring företagsklimatet, något jag brinner mycket för. Jag känner mig stolt över att vi som parti tar förarsätet och driver en politik som främjar tillväxt och entreprenörskap. Det är helt avgörande för att vi ska få skatteintäkter till vår gemensamma välfärd, säger Hanne Lindqvist.

”Det är rimligt att man kan tala begriplig svenska när man bor i Sverige”

MARIE NICHOLSON (M)

– Invandring ska vara bra för Sverige. Ska det vara möjligt behöver vi dels begränsa hur många människor Sverige tar emot, dels ställa krav på de som redan är här. Det är rimligt att man kan tala begriplig svenska om man bor i Sverige. Det är en självklarhet att man ska ut på arbetsmarknaden och försörja sig själv, säger Marie Nicholson.

– Att möjligheten till eget boende (EBO) under asyltiden bör avskaffas är ett av många riktigt bra beslut vi tog på arbetsstämman. Detta är oerhört väsentligt för att vi ska kunna komma till rätta med den stora integrationsproblematiken som råder i Sverige, säger Daniel Lindvall.

– När det gäller brott och straff tar stämman två beslut som är självklara: det ska vara brottsligt att rymma från fängelse, och strafftiden någon blir dömd till är den som ska gälla. I dag är det märkligt nog inte brottsligt att rymma från fängelse och det är två tredjedelar av strafftiden som gäller vid villkorlig frigivning. Stämman har tagit beslut på att göra om och göra rätt. Bra, säger Daniel Lindvall.

– Det har varit en bra stämma där vi fattat många viktiga beslut som kommer bidra till en positiv utveckling för Sverige, både nu och i framtiden, säger Marcus Andersson.

Dela gärna artikeln: