Målsättningen för de styrande politikerna i länet är att bedriva en helt köfri vård

Målsättningen för de styrande politikerna i länet är att bedriva en helt köfri vård

2022-05-20 Av av Oskarshamns-Nytt

LÄNET

“Länsunionen presenterade under fredagen delar av sina budgetriktlinjer inför höstens regionplan. Det handlade om satsningar rörande god och nära vård och sveriges bästa kvalitet, säkerhet och tillgänglighet inom vården. Riktlinjerna lämnas över till tjänstemännen och bildar ett första utkast till budget och regionplan för 2023-2025”, skriver Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna i ett pressmeddelande.

“Regionpolitiker som vill ge sina väljare en bra sjukvård vänder lämpligen blicken mot ett gott och uppfordrande exempel – Region Kalmar län (…) Är man bäst bland de allra bästa är man väldigt bra. Det är något att lyfta på hatten för. Så skrev nyligen Läkartidningens medicinska redaktör”, konstaterar Länsunionen.

– Att Läkartidningens medicinska redaktör väljer att ge en eloge till vårt län talar verkligen om det goda arbetet som sker här. Vi i Länsunionen litar för fullt på medarbetarna och det strålande utvecklingsarbete som de gör. Med våra riktlinjer vill vi särskilt belysa några områden och ge extra kraft till det goda arbete som varje dag sker i Region Kalmar län, säger Angelica Katsanidou (S), regionstyrelsens ordförande.

– Vi vill att omställningen till nära vård ska intensifieras och patienternas möjlighet till fast läkarkontakt ska stärkas. Det gör vi genom att ha en uttalad målsättning för primärvården att patienten ska kunna ha direktkontakt med sin läkare. Vi vill också skjuta fart på utvecklingen av mer sjukvård och specialistkonsultationer i hemmet, säger Mattias Adolfson (S), regionråd med ansvar för personalutskottet.

– Vårt långsiktiga mål är att bedriva en helt köfri vård. För att nå det prioriterar vi nu att ta itu med den pandemiuppskjutna vården. Vi lägger också ett uppdrag att utreda tillgängligheten där vi inte klarar väntetider enligt vårdgarantin. Vi vill också fortsatt utveckla länets tre sjukhus. Några områden vi särskilt vill fokusera på är förlossningsvården, cancervården, ambulanssjukvården samt brukar-, patient- och närståendemedverkan, säger Emmy Ahlstedt (C), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvård.

– I Länsunionens riktlinjer vill vi stärka möjligheterna till digitala lösningar som innebär ökad egenmakt för patienten. Vi vill att incitament ska utformas för att verksamheter ska utvecklas och införa nya digitala lösningar, som exempelvis införandet av egenmonitorering. Vi ska också se till att vårdkedjan för personer med miss- eller riskbruk ska förbättras och arbetet med suicidprevention ska utvecklas, säger Johanna Wyckman (L), regionråd med ansvar för hållbarhet och folkhälsa.

Foto: Freepik

Dela gärna artikeln: