Mamma i Oskarshamn: ”Kan de inte stänga ner skolorna nu?”

Mamma i Oskarshamn: ”Kan de inte stänga ner skolorna nu?”

2020-12-02 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

Tidigare idag berättade vi att elever på Oscarsgymnasiet uttrycker stor oro med anledning av smittspridningen.

På eftermiddagen hör en mamma av sig.

Hon berättar att hon nästan dagligen får e-post från kommunen, där det informeras om att ytterligare några personer har blivit smittade.

”Barnen mår dåligt och de har vänner som har blivit svårt sjuka”

MAMMA I OSKARSHAMN

– Jag har barn både på Rödsleskolan och Oscarsgymnasiet. Det är obehagligt – och de är lika rädda på Rödsleskolan, där det är stor smittspridning nu, säger mamman, som berättar att ett av hennes barn inte kan koncentrera sig på studierna längre, på grund av oro och ångest.

Har förståelse

– Jag har ett barn på Oscarsgymnasiet också, som är orolig och mår dåligt. Kan de inte stänga ner skolorna nu? Barnen mår dåligt och de har vänner som har blivit svårt sjuka. Högstadiet och gymnasiet kan ju ha distansundervisning på heltid.

Oskarshamns-Nytt tar upp frågan med kommunens skolchef Lotta Lindgren och bildningsnämndens ordförande Anton Sejnehed (S).

Kommunens skolchef Lotta Lindgren och bildningsnämndens ordförande Anton Sejnehed (S). ARKIVFOTO: PETER A ROSÉN

Har ni förståelse för oron?

– Ja, absolut. Vi befinner oss i ett läge där vi har smittspridning i samhället. Det är klart att det skapar oro för alla. Både för elever och medarbetare. Vi försöker möta den oron på många sätt, svarar Anton Sejnehed.

Han fortsätter:

– På gymnasiet har vi exempelvis försökt möta det med vårt beslut om distansundervisning. Där har vi distansundervisning varannan vecka – och det är för att ta bort trängseln.

Får dela upp sig

– Vi har också sagt att de större klasserna ska dela upp sig i två klassrum under skoldagarna, så att man inte sitter för nära inpå varandra.

– Och vuxeneleverna på gymnasiet har distansundervisning. Vi har genomfört flera åtgärder för att försöka mildra oron som finns. Men vi måste också genomföra åtgärder som är förenliga med ramarna som vi har att förhålla oss till.

Anton Sejnehed konstaterar att man helt enkelt inte kan säga att det är distansundervisning som gäller från och med nu och fram till jullovet, exempelvis.

– Förutsättningarna som krävs för det måste vara uppfyllda.

Måste ni få grönt ljus från smittskyddsläkaren i länet, Lisa Labbé Sandelin?

– Det finns fem kriterier. En del handlar om att vi ska samråda med smittskyddet. Vi måste föra en dialog med smittskyddet när vi ska genomföra större genomgripande åtgärder.

– Vi kan inte bara ta ett beslut om att alla ska läsa hemifrån från och med nu. Vi måste stämma av, vilket gjordes när vi tog beslut om distansundervisning varannan vecka – och ett antal klasser har haft undervisning hemifrån under en period. Då har man gjort bedömningar i samråd med smittskyddet, säger Anton Sejnehed.

Ni måste inte få grönt ljus från Skolverket också?

– Nej, inte från Skolverket. Däremot måste vi följa förordningen från staten. Där finns det rekommendationer från Skolverket om hur vi ska tänka.

– Vi måste ha grönt ljus från lagstiftningen. Elever har rätt till en undervisningstid. Det finns en lagstadgad undervisningstid. Den kan vi, till viss del, uppfylla genom distansundervisning. Men om vi hamnar i ett läge där vi inte kan ha distansundervisning, och säger att vi måste stänga skolor, då uppfyller vi inte kravet om rätten till undervisning. Det innebär att undervisningen ska tas igen på sommarlov och genom längre skoldagar.

”Har vi inte tillräckligt många lärare som kan ansvara för undervisningen, så får vi stänga delar av skolor och förskolor eller hela skolor och förskolor”

LOTTA LINDGREN, SKOLCHEF I OSKARSHAMNS KOMMUN

– Var kan vi erbjuda distansundervisning? Det är det svåra. Det finns en gräns där det inte längre går att erbjuda det. I vilka åldrar kan vi ha distansundervisning? Vilka klarar sig själva hemma? Här måste vi förhålla oss till de lagar och förordningar om undantag som finns, säger Anton Sejnehed.

Lotta Lindgren förtydligar:

– Det finns fem kriterier. Har vi inte tillräckligt många lärare som kan ansvara för undervisningen, så får vi stänga delar av skolor och förskolor eller hela skolor och förskolor. Sedan måste vi ha ett samråd med smittskyddsläkare. Det kan också handla om att en skola ligger i ett avspärrat område. Det kan även röra sig om rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

”Kan vara svårt”

– Det femte kriteriet handlar om ett regeringsbeslut om att stänga skolor. Det är de fem parametrarna som vi har att förhålla oss till.

Det innebär således att ni inte bara kan gå in och stänga skolor nu?

– Nej, och det kan ibland vara svårt att kommunicera det. Och det kan vara svårt att förstå att det är så här det är.

– Vi kan besluta om distansundervisning för att minska trängseln – och det har vi redan gjort. Nästan alla som går på Komvux, plus ytterligare 250 elever varannan vecka, är hemma.

– Upplevelsen bland dem som jag har varit i kontakt med är att det absolut inte är samma form av trängsel längre. Och de större klasserna har tillgång till mer än en lektionssal, säger Lotta Lindgren.

TEXT

PETER A ROSÉN

peter@oskarshamns-nytt.se

FOTO

FREEPIK (översta bilden)

Dela gärna artikeln: