Många lediga jobb kräver högre utbildning: ”En ödesfråga för Sverige”

Många lediga jobb kräver högre utbildning: ”En ödesfråga för Sverige”

2021-11-29 Av av Oskarshamns-Nytt

SVERIGE

Fackförbundet Unionen med över 700 000 medlemmar konstaterar att över hälften Arbetsförmedlingens lediga jobb är tjänstemannayrken som kräver högre utbildning medan 70% av de inskrivna på Arbetsförmedlingen söker arbetarjobb utan utbildning. Analysen visar på en växande kompetensbrist på den svenska arbetsmarknaden.

Över hälften av de lediga jobben hos Arbetsförmedlingen är tjänstemannayrken och en stor del av jobben kräver högre utbildning. Samtidigt söker sju av tio inskrivna på Arbetsförmedlingen arbetarjobb. Det visar Unionens analys av lediga jobb i Sverige enligt ett pressmeddelande.

– De två yrkesgrupperna i topp med flest lediga jobb är mjukvaru- och systemutvecklare och företagssäljare. Samtidigt har de arbetslösa svårt att ta de här jobben. Det finns en stor missmatch på svensk arbetsmarknad, säger Katarina Lundahl, chefsekonom på Unionen.

Växande kompetensbrist

Unionen har analyserat Arbetsförmedlingens statistik över lediga jobb. Analysen visar att Sverige måste arbeta brett för att lösa en växande kompetensbrist.

– Antalet vakanser skjuter just nu i höjden, särskilt i tjänstemannatunga branscher. För att lösa utmaningen måste vi höja de arbetslösas kompetens, men framförallt lyfta vidare de som redan har ett jobb. Och arbetsgivarna måste kompetensutveckla sina egna medarbetare. Det är bara så vi kan möta det skriande och växande behovet av till exempel IT-kompetens, säger Katarina Lundahl.

Ödesfråga för Sverige

Storstadslänen och de två nordligaste länen avviker från resten av landet när det gäller högkvalificerade jobb. Här kräver var tredje ledigt jobb en fördjupad högskolekompetens, jämfört med var fjärde ledigt jobb för övriga landet. Analysen visar också att Stockholm är Sveriges jobbmotor – en tredjedel av alla lediga jobb finns i huvudstadslänet.

– Nu gäller det att politiken gör sitt. Kompetensförsörjningen är en ödesfråga för Sverige. Det behövs ett utbildningsutbud som gör det lätt att växla upp sin kompetens. Här finns stora brister. Omställningsstudiestödet måste också komma på plats så att man har råd att plugga. Bara då kommer det gå att fylla jobben som skapas, avslutar Katarina Lundahl.

Foto: Arbetsförmedlingen

Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn