Många seniorer klarar inte av den nya tekniken i samhället: SPF vill se direktlinjer via telefon

Många seniorer klarar inte av den nya tekniken i samhället: SPF vill se direktlinjer via telefon

2023-03-25 Av av Oskarshamns-Nytt

ANNONS: Kommunfullmäktige i Oskarshamn 12 juni 2023

LÄNET

”SPF Seniorerna i Kalmar län kräver i ett uttalande vid sin årsstämma att riksdag och regering ser till att digitaliseringen inte ställer de äldre vid sidan om samhällsservicen”, skriver SPF i ett pressmeddelande.

”SPF-distriktet kräver vidare att regionen inrättar direktlinjer för äldre till länets samtliga hälsovårdscentraler och sjukvårdsinrättningar.

– Samhället måste visa större öppenhet, förståelse och respekt för att inte alla äldre klarar av den nya tekniken, säger distriktets ordförande Sven-Erik Karlsson i en kommentar.

UTTALANDE ANTAGIT VID SPF SENIORERNA KALMAR LÄNS DISTRIKTSSTÄMMA 2023-03-22:

”DIGITALT UTANFÖRSKAP LÄMNAR MÅNGA ÄLDRE ÅT SITT ÖDE

Den snabbt tilltagande digitaliseringen håller på att lämna en stor grupp äldre utanför samhällsgemenskapen.

Regering och riksdag måste se till att digitaliseringen sker på alla människors lika rätt och villkor.

Regionen måste inrätta direktlinjer via telefon för äldre till länets samtliga hälsocentraler och sjukvårdsinrättningar.

Analog teknik och hjälpmedel måste löpa parallellt även i framtiden.

Teknikutvecklingen går allt snabbare.

Du kan knappast komma i kontakt med sjukvården eller uträtta bankärenden utan att hänvisas till digitala teknik.

Vill du göra inköp finns numera det mesta på nätet.

Många har börjat vänja sig medan andra främst äldre känner sig främmande och utlämnade.

Bank-ID är för många äldre både okänt och omöjligt.

Därmed är mycket av webbaserade lösningar svårnått.

Du kan inte boka eller omboka tider via 1177.se.

Över huvud taget går det inte att nå sjukvården utan att kastas in i en bandinspelad sifferkarusell som många äldre inte tar sig ur med uträttat ärende.

Detta blir mer och mer vanligt i alltfler kontakter med samhällsinstitutioner och andra.

Samhällets serviceinstitutioner måste fortfarande vara möjliga att nå med ett enkelt direktsamtal
med telefon.

Bankerna blir mer svåråtkomliga.

Öppettiderna dras ner, små nära kontor centraliseras till större och vissa banker lägger ner sina fysiska kontor för att bli helt digitala.

Besparingar och rationaliseringar får aldrig ske på ett sådant sätt att någon utestängs från den samhällsservice alla har rätt till.

Bedrägerier främst mot äldre som vi inte sett tidigare ökar i takt med att kontakterna via det digitala nätet blir allt vanligare och snårigare.

Den som drabbas känner sig utsatt och stressad. Bedragaren har lätt att lyckas.

De kanske sista besparingarna är plötsligt borta.

Den som förlorat sina pengar får sällan ersättning från sin bank utan starka bevis för oförsiktighet.

Rättsläget är oklart.

Samhället, institutionerna, banker och andra måste visa hänsyn mot den grupp i samhället som saknar den digitala kompetensen.

Information och utbildning är viktig men inte tillräckligt.

Samhället måsta acceptera att det finns en ovilja och oförmåga och ibland en rädsla att sätta sig in i den nya tekniken.

Lättillgängliga traditionella kommunikationsmedel i form av telefoni, ökade fysiska besöksmöjligheter, större
öppenhet, förståelse och respekt från samhällets sida mot de äldre krävs även i
framtiden.”

Genrebild: Freepik

Dela gärna artikeln med dina vänner: