Martin Kirchberg (SD): ”Vi förväntar oss faktiskt ett mer vuxet agerande”

Martin Kirchberg (SD): ”Vi förväntar oss faktiskt ett mer vuxet agerande”

2021-03-03 Av av Peter A Rosén

LÄNET

Region Kalmar län antog nya riktlinjer för investeringar på dagens regionfullmäktigemöte. Detta för att regionens revisorer hittat ett antal brister i de nuvarande. Bland annat efterlyste de en tydligare och bredare politisk förankring.

”Sverigedemokraterna anser dock att förslaget som låg på bordet inte var tillräckligt för att möta revisorernas kritik på den punkten. Partiet ville också att flera investeringsalternativ, med konsekvensbeskrivningar, ska presenteras när större investeringar ska beslutas”, skriver SD i ett pressmeddelande.

”Viktigt”

– Det är viktigt att vi som förtroendevalda har bra insyn i de stora investeringsbesluten. Det handlar om miljardbelopp. Då ska inte bara ett enda förslag presenteras utan vi måste också få reda på vilka andra alternativ som finns och på vilka grunder de valts bort, säger oppositionsrådet Martin Kirchberg (SD).

”Även Moderaterna och Kristdemokraterna hade ett eget förslag. Samtliga tre partier ville se en ökad transparens i beslutsprocessen, men M och KD ville även ha ett helt nytt politiskt organ. Sverigedemokraterna föreslog istället att ärendet skulle återremitteras och påtalade att det viktiga i frågan är att få till en bättre behandling av investeringar i regionen.”

”När ärendet gick till omröstning valde dock M och KD att avstå från att rösta på Sverigedemokraternas förslag om återremiss, trots att återremissen hade kunnat gå igenom med hjälp av M och KD:s röster”, skriver SD.

”Medborgarna i första hand”

– Tyvärr kan vi se att M och KD har svårt att bifalla våra förslag trots att vi i grunden vill ungefär samma sak. Vårt förslag om återremiss hade bara krävt en tredjedel av fullmäktiges ledamöter för att gå igenom medan deras förslag hade krävt en majoritet. Vi förväntar oss faktiskt ett mer vuxet agerande från dem, där de sätter medborgarna i första hand, säger Martin Kirchberg.

ARKIVFOTO

PIERRE STJERNFELDT

Dela gärna artikeln: