Måste vi upprätta en bodelningshandling trots att vi är överens?

Måste vi upprätta en bodelningshandling trots att vi är överens?

2021-01-05 Av av Fråga Juristen

Annons: Smålandshamnar

FRÅGA JURISTEN

Julia Engström arbetar på Ludvig & Co i Oskarshamn och ger varje vecka juridiska råd till våra läsare. Denna vecka gäller frågan råd gällande bodelninghandlingar för ett sambopar som ska separera.


Jag och min man ska separera. Huset är min enskilda egendom. Resten är vi överens om och har i princip redan delat upp. Jag behåller det jag har på mina konton och han behåller det som han har på sina konton. Han har tagit med sig de möbler som han ska ha och jag behåller resten. Vi har tagit varsin bil och är nöjda så. Måste vi ändå upprätta en bodelningshandling?

Tack för er fråga! Så skönt att ni kunnat komma överens så pass bra. Det är sällan enkelt att dela upp tillgångarna mellan sig.

Trots att ni i princip är helt överens om hur tillgångarna ska delas upp är min rekommendation att ni ändå upprättar en bodelningshandling.

När man har varit gift finns det i princip ingen bortre gräns inom vilken man kan kräva att en bodelning skall göras. Det innebär att om man då inte har en bodelningshandling eller något annat bevis för att bodelning faktiskt har gjorts kan bodelning behöva göras (om).

Det har dessutom förekommit att fastigheter som man var övertygade om var enskild egendom faktiskt inte var det och att de därför har utelämnats i bodelningshandlingar för att man tänkte att de inte behövde ingå i bodelning.

Visar det sig senare att fastigheten inte var enskild egendom kan det bli bekymmer att ta lån med fastigheten som säkerhet eller att sälja den. Man kan hamna i en situation där man måste be ens ex om en namnunderskrift där hen skriver under på att hen inte har någon rätt till egendomen.

Fastigheter är ofta värda en del och har, historiskt sett, ofta ökat i värde med tiden. Exet kan se en möjlighet att göra sig en liten slant på den uppkomna situationen.

Även om det kanske verkar onödigt kan det i slutändan bli både enklare och billigare att ta hjälp av en jurist och trots allt upprätta en bodelningshandling.

FOTO: CT FOTO/LUDVIG & CO

Dela gärna artikeln: