Mattias Bäckström Johansson (SD): ”Allvarliga kränkningar”

Mattias Bäckström Johansson (SD): ”Allvarliga kränkningar”

2020-12-29 1 av Peter A Rosén


Dela gärna artikeln:

OSKARSHAMN

Oskarshamnaren och riksdagsledamoten Mattias Bäckström Johansson (SD) undrar om regeringen och kultur- och demokratiministern Amanda Lind (MP) tänker vidta några åtgärder för att skydda grundlagsskyddade rättigheter på sociala medieplattformar.

Han tar upp ämnet i en fråga till regeringen och Amanda Lind.

Mattias Bäckström Johansson har skrivit den med anledning av att Youtube i dagarna tog bort kanalen Swebbtv.

”Ett av de större mediehusen på den plattformen i Sverige, som om att de aldrig hade existerat”, skriver han.

Mattias Bäckström Johansson understryker att en stor del av dagens samhällsdebatt finns på nätet.

”Där stora aktörer har blivit en central del av informationsstrukturen. De stora nätjättarnas plattformar är idag ett minst lika viktigt medium för att sprida och ta del av informationen som de traditionella medierna”, skriver han.

”Kontroll över information i samhället är sedan urminnes tider starkt förknippat med makt. Det är knappast en slump att information i diktaturer ofta är kopplat till ett parti, en person eller några få individer. Kontroll över information möjliggör kontroll över befolkningen”

MATTIAS BÄCKSTRÖM JOHANSSON (SD)

”Kontroll över information i samhället är sedan urminnes tider starkt förknippat med makt. Det är knappast en slump att information i diktaturer ofta är kopplat till ett parti, en person eller några få individer. Kontroll över information möjliggör kontroll över befolkningen”, skriver Mattias Bäckström Johansson.

”Problematiskt”

”Det demokratiska samhället gör ett avsteg från detta genom yttrandefriheten, vilken i sin tur möjliggör en fri debatt. Kontroll över information delas således brett i hela det demokratiska samhället. Det är i ljuset av detta problematiskt om en eller några få aktörer styr över en oproportionerligt stor del av informationsinfrastrukturen, eftersom det rubbar hela den demokratiska maktbalansen”, betonar han.

”Det är dessvärre den situationen vi befinner oss i nu, där några få globala teknikföretag kontrollerar en betydande del av informationsinfrastrukturen. Inför valåret kallade regeringen till sig just dessa bolag. Där regeringen sade sig kräva av bolagen att de skulle bli mer tillgängliga, att det skulle bli lättare för användare med klagomål att komma i kontakt med företagen, men även att man skulle kräva att de plockar bort material som bryter mot användarvillkoren betydligt snabbare.”

”Det vi kunnat se efter detta är att folkvalda oppositionspolitiker till och från stängs av från sociala plattformar från nämnda bolag. Medborgarjournalister som godtyckligt stängs av. Men nu även senast i juldagarna, där ett av de större mediehusen på en av plattformarna i Sverige helt tas bort som om att de aldrig hade existerat.”

”Inskränkningar”

”Något som av mig är att betrakta som allvarliga inskränkningar och kränkningar av demokratin och yttrandefriheten i Sverige. Rättsstaten ska ge medier och aktörer ett skydd mot påtryckningar som syftar till att begränsa deras fri- och rättigheter, istället för att låtas tystas av algoritmer eller ren godtycklighet.”

”Det måste vara samma regler som gäller på nätet som utanför”

MATTIAS BÄCKSTRÖM JOHANSSON

”Det är uppenbart att det finns ett behov av att ta fram lagstiftning som försvårar sådana ingrepp i vår demokrati och yttrandefrihet. Det måste vara samma regler som gäller på nätet som utanför. Flera andra länder har redan påbörjat arbete med att införa lagstiftning från att exempelvis hindra liknande aktörer från att godtyckligt begränsa användarnas yttrandefrihet eller att inte kunna ta bort innehåll som inte strider mot nationell lagstiftning”, skriver Mattias Bäckström Johansson i sin fråga.

Han vill veta om Amanda Lind och regeringen anser att denna typ av agerande är ett problem för demokratin och yttrandefriheten.

TEXT & FOTO

PETER A ROSÉN

peter@oskarshamns-nytt.se