Mattias Bäckström Johansson (SD): ”Ett förtäckt hot”

Mattias Bäckström Johansson (SD): ”Ett förtäckt hot”

2021-08-20 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

Tidigare på fredagen berättade vi att majoritetspartierna i Oskarshamns kommun – Socialdemokraterna och Moderaterna – flaggar för en skattehöjning om den lokala folkomröstningen den 7 november landar i ett ja till ett återöppnande av äldreboendena Hultgården och Charlottagården i Misterhult (läs artikeln här).

– Ett förtäckt hot – mer eller mindre. Det är verkligen uppseendeväckande. Att skjuta ner ett väljarinitiativ med den typen av maktfullkomlighet skulle inte vitalisera den lokala demokratin på något sätt, säger Mattias Bäckström Johansson (SD) till Oskarshamns-Nytt.

Röstsedlarna får tre alternativ, enligt ett förslag som har mejslats fram av majoriteten.

Här är frågan som ska ställas på röstsedlarna, enligt förslaget:

”Vill du att äldreboendena Hultgården/Charlottagården i Misterhult ska öppnas och att kommunalskatten därmed höjs med 25 öre per intjänade 100 kronor?”

Här är svarsalternativen, enligt förslaget:

  • Ja – Öppna äldreboendena Hultgården/Charlottagården i Misterhult och höj skatten.
  • Nej – Öppna inte äldreboendena Hultgården/Charlottagården i Misterhult och låt skatten vara oförändrad.
  • Avstår – Jag utnyttjar min rösträtt men tar inte ställning i frågan.

– Att förändra frågeställningen på det sättet är verkligen ett hån mot dem som skrev under namninsamlingen. Frågan på valsedeln ska bara handla om huruvida man ska återöppna boendena eller inte. Hur man sedan finansierar en eventuell återöppning, ja, det är upp till kommunfullmäktige, som äger finansieringsfrågan, säger Mattias Bäckström Johansson.

”Otillbörlig valpåverkan”

MATTIAS BÄCKSTRÖM JOHANSSON (SD)

– Formuleringarna om skatten kommer att påverka utfallet. Att skriva in konsekvenser som ett hot om medborgarna väljer ett alternativ är otillbörlig valpåverkan. Mig veterligen har inte det förekommit i Sverige över huvud taget sedan demokratin infördes.

Mattias Bäckström Johansson fortsätter:

– Sådant händer främst i andra länder, som vi betraktar som avsevärt mindre demokratiska, där man framför sådant på valsedlarna för att trycka valresultatet i en viss riktning. Det är tänkbart att den som röstar ja kan tänka sig att det är upp till politikerna hur man organiserar boendena i övrigt. Eller man anser kanske att det går att spara inom någon annan förvaltning. Eller man vill kanske höja skatten. Man kan också hoppas på att intäkterna ökar, exempelvis. Det finns en mängd olika sätt att hantera det på.

”Helt oanständigt”

– Enligt min bedömning, så är det ytterst tveksamt om majoritetens formuleringar om skatten håller juridiskt. Kommunallagen är väldigt tydlig med att om man gör en sådan här insamling av namnunderskrifter, så ska det framgå vad frågan gäller. Det ska stå på valsedlarna. Här lägger den politiska majoriteten till frågor kopplat till den fråga som namninsamlingen berör.

– Jag skulle nog vilja hävda att det inte är möjligt att göra på det sättet. Skulle Socialdemokraterna och Moderaterna gå vidare med detta, och fastställa det, så kommer vi att laglighetspröva detta. Vi tycker att det är helt oanständigt att förvränga det som fler än tio procent av medborgarna i kommunen har skrivit på i en namninsamling. Då saknar man respekt för betydelsen av den.

Du tror inte att det är lagligt?

– Jag har jättesvårt att se det. I kommunallagen står det inget om att man får lägga till eller förändra. På valsedlarna ska det framgå vad frågan gäller. Det blir verkligen att misstolka formuleringarna i kommunallagen i sådana fall.

”Man kan ju inte hota väljarna på valsedlarna”

MATTIAS BÄCKSTRÖM JOHANSSON

– Sakfrågan gäller boendena i Misterhult. Om det blir ett ja, så säger Socialdemokraterna och Moderaterna att de kommer att höja skatten. Men det får de framföra i debattartiklar, i fullmäktige, på flygblad och så vidare. Man kan ju inte hota väljarna på valsedlarna – och försöka styra hur människor ska rösta genom att manipulera utfallet på det sättet.

Ni kommer alltså att gå vidare med detta om majoriteten får igenom sin vilja?

– Ja, först får vi se vad fullmäktige fastställer. Men vi kommer att driva en linje om att det ska vara ja eller nej till en återöppning av äldreboendena. Skulle sedan Socialdemokraternas och Moderaternas förslag vinna gehör i fullmäktige, ja, då kommer vi absolut att överklaga det beslutet och laglighetspröva det, svarar Mattias Bäckström Johansson.

”Snabba ryck”

– Vi anser att det strider mot kommunallagen och intentionerna som finns där. Det är enbart sakfrågan som ska avhandlas.

Folkomröstningsärendet ligger på kommunstyrelsens bord på tisdag.

Sedan behandlas det i fullmäktigeförsamlingen den 13 september.

”Förhoppningsvis tar majoriteten sitt förnuft till fånga”

MATTIAS BÄCKSTRÖM JOHANSSON

– Det är snabba ryck. Vi får se vad det landar i. Förhoppningsvis tar majoriteten sitt förnuft till fånga och nöjer sig med sakfrågan. Det vore djupt olyckligt om man gick vidare. Det skulle mycket väl kunna innebära att vi tvingas ha två folkomröstningar.

Vad vill ni att det ska stå på valsedlarna?

– Vi vill ta bort tillägget om skatten. För det är helt ovidkommande för själva sakfrågan. Om boendena skulle återöppnas, så tror jag inte att folkinitiativet har några synpunkter på hur det finansieras. Det är en fråga för kommunfullmäktige.

– Socialdemokraterna och Moderaterna får i stället driva sin linje om en eventuell skattehöjning i den politiska debatten, säger Mattias Bäckström Johansson.

Arkivfoto: Peter A Rosén

Dela gärna artikeln: