Mattias Bäckström Johansson (SD): ”Vem bär ansvaret?”

2020-04-17 0 av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

Vem bär ansvaret för att Sverige inte hade förberett sig på en kris?

Den frågan ställde riksdagsledamoten och oskarshamnaren Mattias Bäckström Johansson (SD) till infrastrukturministern Tomas Eneroth (S) i riksdagens kammare.

–Sverige har tidigare haft en fullt utbyggd krisberedskap vad gäller mediciner, medicinsk utrustning, skyddsutrustning och vårdplatser, påpekade Mattias Bäckström Johansson.

Han fortsatte:

– Olyckligtvis har detta successivt avvecklats. Sverigedemokraterna har tvärtom, sedan inträdet i riksdagen, arbetat för att istället öka beredskapen – i likhet med vårt grannland Finland. Men vi har, återkommande, blivit nedröstade i den här kammaren.

– Med följden att det nu är brist på skyddsutrustning.

Mattias Bäckström Johansson underströk att vårdpersonal, som står vid fronten under den pågående pandemin, riskerar att insjukna eller – i värsta fall – dö.

Tomas Eneroth svarade så här:

– Jag delar inte historieskrivningen alls – vare sig när det gäller Sverigedemokraternas engagemang eller när det gäller hur vi i Sverige arbetar med att stärka totalförsvarets kapacitet.

Infrastrukturministern underströk att regeringen när den tillträdde 2014 påbörjade en satsning på totalförsvarets kapacitet och samhällets beredskap i kris och orostider.

”Inte tid för detta nu”

Det har successivt handlat om omfattande höjningar – inte bara när det kommer till försvarsanslagen utan även när det gäller hela totalförsvaret, betonade Tomas Eneroth.

– Det finns naturligtvis erfarenheter att dra av det här – och det tycker jag att vi ska göra. Apoteksavregleringen är något som man nog så småningom kommer att fundera igenom – och fråga sig om det var så klokt att göra som man gjorde.

– Men det är inte tid för detta nu. Nu är det tid för att samla samhällets resurser för att möta de utmaningar vi står inför i den pågående pandemin, svarade Tomas Eneroth.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

Mattias Bäckström Johansson (SD). FOTO: PETER A ROSÉN
Infrastrukturministern Tomas Eneroth (S). FOTO: SVERIGES RIKSDAG