Medborgarförslag: Mittlinje på Amerikavägen

Medborgarförslag: Mittlinje på Amerikavägen

2020-02-18 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

I ett medborgarförslag, som har skickats in till kommunen, lyfter en privatperson fram behovet av en streckad mittlinje på Amerikavägen i Oskarshamn.

Personen ifråga påpekar att vägen är smal och att det står lyktstolpar alldeles intill vägbanan – ”som gör att bilister kör för långt ut”. ”Flera backspeglar har skadats och även allvarligare olyckor har inträffat längs med vägen. En mittlinje skulle minska dessa och göra vägen säkrare”, står det i medborgarförslaget.

Foto: Peter A Rosén

Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn