Medborgarförslag: ”Öppna upp Hultgården och Charlottagården igen”

Medborgarförslag: ”Öppna upp Hultgården och Charlottagården igen”

2021-02-03 0 av Peter A Rosén


Dela gärna artikeln:

MISTERHULT

”Öppna upp Hultgården och Charlottagården igen.”

Det skriver Folkinitiativets ledare Eva Holm i ett medborgarförslag som har skickats in till Oskarshamns kommun.

”De boende flyttades mot sin vilja”

EVA HOLM, FOLKINITIATIVETS LEDARE

”Oskarshamns kommun äger fastigheterna och husen är i gott skick för ändamålen. Kommunen har under en längre tid haft en kö till äldreboende på cirka 20–25 personer. Hultgården ger en minskning av kön på åtta platser, med möjlighet för ytterligare sju platser om undervåningen restaureras och Charlottagården ger plats för sex demenssjuka”, skriver hon i motiveringen.

”Arbetstillfällen försvinner”

”När socialnämnden offentliggjorde sitt sparkrav på 32 miljoner på två år, med förslag på nedmontering av två äldreboenden, ett i staden och ett på landsbygden, blev resultatet nedläggning av ett äldreboende på landsbygden och flytt/byte av ett äldreboende i staden. I beslutsunderlaget saknades en konsekvensbeskrivning. Inga åtgärder för tekniska nämnden som tappar en hyresgäst. Ej heller några åtgärder för att arbetstillfällen i norra kommunen försvinner. Det innebär att socialnämnden minskar i utgifter i hyra, men att tekniska nämnden får en ökning.”

”Har aldrig bott i en tätort”

”När det gäller nedläggningen av äldreboendena i Misterhult har följden blivit att de boende flyttades mot sin vilja, att en närliggande butik får en årsminskning på cirka en halv miljon kronor av sin omsättning, att boende på äldreboendena fråntas upplevelsen av hemlagad mat och bakverk och möjlighet att delta i tillagningen av dessa, att de inte längre har möjlighet att ägna sig åt de odlingar de hade förut, att de har blivit fråntagna närheten till sina anhöriga och att de inte längre har kvar sina promenadstråk i känd miljö”, skriver Eva Holm.

”För oss är stadsparken inte en lantlig miljö”

EVA HOLM

”Flertalet av oss landsortsbor har inte önskemål om ett äldreboende i tätort, utan vill med fri vilja fatta egna beslut gällande boende även när vi inte klarar av att bo hemma. Många boende i Misterhultsbygden har aldrig bott i en tätort och önskar heller inte det alternativet under sina sista år i livet. För oss är stadsparken inte en lantlig miljö. Alla inkomsttagare och pensionärer i kommunen betalar skatt och alla hyresgäster på äldreboende betalar avgift efter sina tillgångar. De boende som tvingas att flytta från Misterhult till centralorten fick en hyreshöjning på cirka 1 000–2 000 kronor per månad. Detta kan medföra ökning av bostadsbidrag.”

”Mitt under pågående pandemi”

”Beslutet att lägga ned Hultgården och Charlottagården i Misterhult fattades av majoriteten bestående av socialdemokrater och moderater, med en rösts övervikt. De äldre flyttades mot sin vilja, mitt under pågående pandemi. Beslutet togs trots massiva protester från människor i Misterhultsbygden och andra delar av kommunen. Det visar den namninsamling för en folkomröstning i frågan som lämnades in till kommunen. En namninsamling som de beslutande bortsåg ifrån på formella grunder”, skriver Eva Holm.

ARKIVFOTO

PETER A ROSÉN