Mellanlänet: Så kan fler utrikesfödda komma ut på arbetsmarknaden

Mellanlänet: Så kan fler utrikesfödda komma ut på arbetsmarknaden

2021-09-30 Av av Oskarshamns-Nytt

Annons: Smålandshamnar

MELLANLÄNET

”Den 30 september startade de första kurserna inom projektet Etableringstriss OHM och nu har vi kursverksamhet varje dag i Oskarshamn, Högsby och Mönsterås för totalt 28 deltagare. Under kursen får deltagarna lära sig mer om svenska samhället, hur arbetsmarknaden fungerar, om interkulturell kompetens och om normer och kultur som råder i samhället. Hälsa och digitala verktyg är andra viktiga områden och givetvis så blir det mycket språkträning”, skriver Oskarshamns kommun i ett pressmeddelande.

”Projektet Etableringstriss OHM drivs i samverkan mellan Oskarshamn, Högsby och Mönsterås kommuner. Det är ett projekt som delfinansieras av ESF, Europeiska Socialfonden. Det övergripande målet är att fler utrikesfödda ska komma ut på arbetsmarknaden och att utprova nya arbetssätt inom kommunen och mellan kommunen och arbetsplatser.”

”Intensiv språkträning”

”Projektets insatser och aktiviteter ska stödja och motivera målgruppen nyanlända, utomeuropeiskt födda att komma närmare arbetsmarknad, studier, sysselsättning, egenförsörjning och delaktighet i samhället. Deltagarna, över 120 personer i våra tre kommuner, rustas i ett särskilt utbildningsprogram. Detta innebär fyra månaders fördjupad samhällsorientering, intensiv språkträning och praktik. Arbetsgivare, inom offentlig verksamhet och privat näringsliv, erbjuds utbildning inom interkulturell kompetens och kompletterande kommunikation i form av bildstöd vid introduktion och praktik”, skriver kommunen.

Styrgrupp

”Projektet leds av en styrgrupp med representanter från respektive kommuns Arbetsmarknadsenhet, Individ- och familjeomsorg, vuxenutbildning/SFI samt Arbetsförmedlingen. Projektet finansieras med 8,7 miljoner kronor från ESF och den totala budgeten är på 18,6 miljoner kronor.”

”I Oskarshamn bedrivs verksamheten på Södra Långgatan 11, i Mönsterås på IOGT-NTO-lokalen Sandgatan 1 och i Arbetsmarknadsenhetens egen lokal på Kuggåsvägen 9 (Hjulet) samt i Högsby på Arbetsmarknadsenhetens lokaler på Tegelbruket.”

Arkivfoto: Region Kalmar län

Dela gärna artikeln: