Michael Erlandsson (SD): ”Kan du garantera att sådant här fusk inte förekommer?”

Michael Erlandsson (SD): ”Kan du garantera att sådant här fusk inte förekommer?”

2021-02-12 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

Vad görs inom äldreomsorgen i Oskarshamns kommun för närvarande för att motverka fusk med vaccinationsordningen?

Den frågan ställer fullmäktigeledamoten Michael Erlandsson (SD) i en fråga till socialnämndens ordförande Rolf Lindström (M).

Michael Erlandsson vill också veta vilka verktyg eller processer som kommunen har inom äldreomsorgen för att skapa transparens och tillförlitlighet när det kommer till vaccinationsordningen.

”Kan du garantera att sådant här fusk inte förekommer inom äldreomsorgen i kommunen?”, skriver han i interpellationen.

”Vad anser du att vi kan eller bör göra i Oskarshamns kommun för att minska eventuell oro kring fusk med vaccinationsordningen”

MICHAEL ERLANDSSON (SD)

”Vad anser du att vi kan eller bör göra i Oskarshamns kommun för att minska eventuell oro kring fusk med vaccinationsordningen, i syfte att stärka förtroendet för densamma?”, frågar Michael Erlandsson.

Region Kalmar län och kommunen samverkar när det gäller att erbjuda vaccination mot viruset SARS-CoV-2, som orsakar sjukdomen covid-19.

”I dagsläget fungerar denna samverkan på det sättet att kommunsjuksköterskorna är delaktiga när det kommer till att vaccinera prioriterade grupper som äldre på äldreboenden och inom hemsjukvården. Det arbetet leds av enhetscheferna inom äldreomsorgen, som tillsammans med medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har rutiner för det praktiska genomförandet av att erbjuda vaccination till våra äldre”, skriver Michael Erlandsson.

”Fusk”

”Det har dock nyligen framkommit att fusk med vaccinationsprioriteringar har skett i flera olika regioner och kommuner i landet. Enligt medier har sådant fusk upptäckts i minst åtta regioner där de som har makt över vaccinet använder det till sina egna närstående istället för till dem de är avsedda för i detta skede, de äldre”, påpekar han.

”Fusk eller missbruk av vaccinationsordningen är en stor tragedi för hela samhället och något som slår mot de som behöver vaccinet mest, nämligen våra äldre. Ett sådant fusk skadar även tillförlitligheten till det allmänna och våra gemensamma institutioner såväl som alla tänkbara rättviseprinciper. Den här typen av fusk är något som de flesta av oss förknippar med helt andra länder än ett välfärdsland som Sverige. Sverigedemokraterna kräver att medborgarna och våra äldre ska kunna vara trygga i att vaccination sker utifrån behov och prioriterade grupper samt att förtur inte kan erhållas på godtyckliga grunder.”

”Djupt oroade”

”Sverigedemokraterna är djupt oroade över de rapporter som har kommit om att sådant här fusk pågår i vårt land och vi anser att detta måste motarbetas och stoppas med alla tänkbara medel. Jag har dessutom blivit kontaktad av flera kommuninvånare som känner oro kring vaccinationsordningen. Den här typen fusk visar på ett moraliskt haveri och ska inte förekomma i Sverige och i vårt samhälle. Jag vill emellertid framhålla att avsikten med interpellationen inte är att misstänkliggöra eller skapa oro kring vaccinationsordningen i kommunen. Istället är syftet med interpellationen att bringa ljus på det kommunala ansvaret när det kommer till att bistå i att erbjuda vaccination mot viruset SARS-CoV-2 med förhoppningen att minska eventuell oro kring vaccinationsordningen. Detta blir än mer aktuellt eftersom fusk med vaccinationsordningen existerar och som en följd måste politiken ta sitt ansvar och ställa de frågor som behövs för att synliggöra eventuellt missbruk i syfte skapa förtroende för vaccinationsordningen”, skriver Michael Erlandsson.

ARKIVFOTO

PETER A ROSÉN

Dela gärna artikeln: