Min granne har träd nära gränsen till min tomt. Får jag ta ner grenar från träden?

Min granne har träd nära gränsen till min tomt. Får jag ta ner grenar från träden?

2021-05-11 Av av Fråga Juristen

FRÅGA JURISTEN

Juristen Julia Engström på Ludvig & Co svarar på läsarnas frågor:

Min granne har träd nära gränsen till min tomt. Grenar sträcker sig över gränsen till min tomt. Några grenar är lite besvärliga när jag klipper gräset, andra grenar sträcker sig över uppfarten och riskerar snart att repa bilen. Får jag ta ner dem?

Tack för din fråga! En fastighets gränser visar vilken fysisk mark någon äger och kan bruka. Om inte fastigheten är avgränsad uppåt eller nedåt gäller gränsen fritt uppåt och ”fritt” nedåt, vilket innebär att växande träd eller rötter från grannfastigheten över fastighetsgränsen i princip innebär ett intrång.

Under vissa förutsättningar får en inträngande gren röjas. Rättsförhållandet regleras i jordabalken.

För att det skall kunna vara aktuellt att göra något åt det måste intrånget innebära att du som drabbad besväras eller hindras på något sätt av intrånget. Innan grenen eller roten tas bort bör (ska, vid vissa fall) grannfastighetens ägare få möjlighet att själv åtgärda det. Om du handlar på eget bevåg kan det innebära en brottslig handling, som dels kan innebära skadestånd och dels även böter och i värsta fall även fängelse.

Om grannen inte anser det vara till besvär och inte heller vill åtgärda intrånget, kan du som drabbad gå till domstol för att få saken avgjord. Det krävs då att du kan visa att grenen faktiskt orsakar så mycket besvär för dig att det ger dig rätt att ta ned grenen. Jordabalkens regler stadgar att man skall visa skälig hänsyn till sina grannar och även om det inte hade framgått i dem tycker jag att man alltid bör försöka med en framräckt hand istället för att direkt greppa yxan. Ni skall förmodligen vara grannar ett antal år till och det är trevligare att leva sida vid sida och inte vara bittra ovänner.

Dela gärna artikeln: