Missa inte: Glad nyhet från Mönsterås kommun

Missa inte: Glad nyhet från Mönsterås kommun

2021-11-18 Av av Peter A Rosén

MÖNSTERÅS

Här kommer en glad nyhet från Mönsterås kommun:

Arbetslösheten sjunker.

Det berättar kommunalrådet Anders Johansson (C).

– Det är jättepositivt. Arbetslösheten sjunker i hela landet – men utvecklingen ser väldigt fin ut i Mönsterås kommun. Här har det gått ännu bättre.

Anders Johansson (C), kommunalråd i Mönsterås kommun. Arkivfoto: Peter A Rosén

”Företagen går bra. Det ger i sin tur stor efterfrågan på arbetskraft”

ANDERS JOHANSSON (C), KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE I MÖNSTERÅS KOMMUN

– Mönsterås är en flyktingkommun. Vi tog emot många. Men när vi jämför oss med andra kommuner i länet, så kan vi konstatera att vi har fått ner arbetslösheten på ett annat sätt än de jämförbara kommunerna. Det beror naturligtvis på att vi har en väldig tillväxt i våra företag. Många byggprojekt pågår runtom i kommunen och företagen går bra. Det ger i sin tur stor efterfrågan på arbetskraft, säger han.

”Oerhört viktigt”

– Det är oerhört viktigt med låg arbetslöshet. Ju fler som är med och delar på den gemensamma bördan, med våra skatter, desto mindre blir det för var och en att bära. Det är särskilt skönt att se att arbetslösheten bland utrikes födda återigen minskar stadigt efter ett bakslag under pandemin.

Mönsterås kommun kan stoltsera med en bra ekonomi – skatteunderlaget ökar betydligt mer än man hade förväntat sig – den totala arbetslösheten, både öppet arbetslösa och personer i program, är nere på 6,9 procent.

”Det är väldigt lågt”

ANDERS JOHANSSON

– Det är väldigt lågt. Antalet anmälda jobb på Arbetsförmedlingen stiger. De ligger på en helt annan nivå jämfört med 2019 och 2020. Det finns förstås en baksida på den medaljen – företag har svårt att få fram personal med rätt kompetens. Många skriker efter arbetskraft. Företagen i Mönsterås kommun har dock en fördel, i och med att kommunen är en del av två arbetsmarknadsregioner – det är nära till både Oskarshamn och Kalmar. Det är en fördel både för dem som bor i kommunen och för dem som driver företag här, säger Anders Johansson.

När det gäller byggprojekten i kommunen, så går de framåt – i stort sett enligt planen.

– Vindkraftparken i Åby-Aleby monterar och driftsätter verken i rask takt. Den beräknas vara helt driftsatt vid årsskiftet. Bygget ”Måsnästet” i hamnen håller också tidsplanen och beräknas vara klart under våren/försommaren.

”Snart klart”

– Mönsterås Bostäders nybyggnation i Timmernabben byggs av lokala entreprenörer och kommer att ge ett välkommet tillskott av tillgängliga lägenheter i samhället. Samtidigt installerar bolaget hissar i ett av de befintliga hyreshusen i Älgerum. Det är en del av Mönsterås Bostäders långsiktiga plan om att öka antalet lägenheter med ökad tillgänglighet. Ett viktigt arbete för att människor ska kunna bo kvar i sitt hem även om benen börjar bli lite svaga.

– Och torget i Blomstermåla är snart klart – därefter ska entreprenören vidare till Pataholm för omläggning på torget. Man ska också genomföra allmänna förbättringar av utomhusmiljön i den vackra köpingen. Man ska även göra i ordning parkeringarna. Det rör sig om en ganska stor upprustning av köpingen. Det är ett populärt besöksmål. På somrarna är det ett högt tryck där, med en hel del bilar.

Blir det klart till sommaren?

– Ja, det hoppas jag.

Och torget i Blomstermåla är klart lagom till årsskiftet?

– Ja, och förhoppningsvis i god tid innan årsskiftet, säger Anders Johansson.

Dela gärna artikeln: