Missa inte: Här är julklapparna från kommunstyrelsen i Mönsterås kommun

Missa inte: Här är julklapparna från kommunstyrelsen i Mönsterås kommun

2021-12-21 Av av Peter A Rosén

Annons: Smålandshamnar

MÖNSTERÅS KOMMUN

Här kommer några tidiga julklappar från kommunstyrelsepolitikerna i Mönsterås kommun:

På det senaste sammanträdet, som hölls innan fullmäktigemötet på måndagen, hanterade kommunstyrelsen önskemålen gällande väginvesteringsbidrag i kommunen samt en ansökan om medfinansiering av ett utvecklingsprojekt i hembygdsparken i Fliseryd.

Politikerna berättade om detta på en digital pressträff vid lunchtid på tisdagen.

Kommunen har ett driftsbidrag, precis som Trafikverket, och kommunen hanterar investeringsbidragen med det som blir över där.

”En väldigt stor del av vägarna i kommunen är enskilda vägar”

ANDERS JOHANSSON (C), KOMMUNALRÅD I MÖNSTERÅS KOMMUN

Investeringsbidrag för enskilda vägar kan man få för beläggningsarbeten, nya broar och andra förbättringar.

– En väldigt stor del av vägarna i kommunen är enskilda vägar. De drivs och sköts av vägsamfälligheter på många olika håll, berättar kommunalrådet Anders Johansson (C).

Många ansökningar

– I år har vi fått in väldigt många ansökningar om investeringsbidrag – det är betydligt fler än vi brukar få in. Vi har ett par som ligger och väntar sedan tidigare – och många är nya. Det rör sig om ansökningar på sammanlagt 2 091 000 kronor, som är godkända enligt våra kriterier.

– I budgeten har vi egentligen bara 210 000 kronor för hantering av detta. Men i går tog vi ett beslut om att göra en extrasatsning här – och betala ut pengar till alla godkända projekt. De hade annars fått stå i kö och vänta på sina pengar tills det blev pengar över i budgeten, säger Anders Johansson.

Kommunalrådet Anders Johansson (C). Foto: Peter A Rosén

Här är de olika projekten som får investeringspengar:

  • Kråkerum/Herreholmarna, beläggningsarbeten och mötesplatser: 42 000 kronor.
  • Ålems södra vägsamfällighet, beläggningsarbeten: 260 000 kronor.
  • Sträckan Lövö–Nynäs, asfaltering: 494 000 kronor.
  • Sträckan Ödebo–Rävemåla, vändplats: 2 600 kronor.
  • Yttre Åby, beläggningsarbeten: 181 000 kronor.
  • Torp/Mönsterås, beläggningsarbeten: 42 000 kronor.
  • Björnö–Ödängla, broreparation, 58 000 kronor.
  • Grimhult–Krokstorp, beläggningsarbeten, 213 000 kronor.
  • En helt ny bro ut till Herreholmarna: 797 000 kronor.

”Den nuvarande bron har helt enkelt inte klarat av tung trafik”

ANDERS JOHANSSON

Den nya bron behövs verkligen, konstaterar Anders Johansson.

– Även vi inom kommunen har haft problem. Vi har inte kunnat komma ut och göra slamtömningarna. Vi har också varit oroliga för räddningstjänsten. Den nuvarande bron har helt enkelt inte klarat av tung trafik. Vi är därför extra glada för att detta nu blir av, säger han.

”Det känns jättebra att vi kunde ta det här beslutet”

ROBERT RAPAKKO (S), OPPOSITIONSRÅD

– Under mina år så har vi gjort så här tidigare också – när vi har år med väldigt goda resultat. Då försöker vi städa av listan. Annars är det brukligt att man lägger dem på kö – och sedan försöker man beta av dem efter hand. Nu hade vi många på listan – och ganska höga summor på en del. Men i år har vi också ett gott resultat. Det hänger ihop med många saker. Det handlar om statsbidrag och pandemiåtgärder – men det rör sig också om det självklara, att folk har ett jobb att gå till. Det ger skatteintäkter, säger oppositionsrådet Robert Rapakko (S), som hoppas att fler ska hitta ut på kommunens vägar framöver.

– Många av de här vägarna är samfällighetsvägar – exempelvis vägen ut mot Lövö, där det ligger ett naturreservat i bortändan. Många nyttjar de här vägarna i vår kommun. Det känns jättebra att vi kunde ta det här beslutet, tillägger han.

Robert Rapakko (S), oppositionsråd i Mönsterås kommun. Foto: Peter A Rosén

”Det är ett klokt beslut”

MADELEINE ROSENQVIST (KD)

Kommunstyrelseledamoten Madeleine Rosenqvist (KD) säger så här:

– Det är ett klokt beslut, med tanke på att vi faktiskt har pengar över i budgeten. Det känns jättebra att vi kan skjuta till det här. Jag tänker speciellt på områden där människor kan finna rekreation och vila. Det är otroligt viktigt att våra naturreservat är lättåtkomliga.

Kommunstyrelseledamoten Madeleine Rosenqvist (KD). Foto: Peter A Rosén

Britt-Marie Domeij (M), ersättare i kommunstyrelsen, fyller i:

– Jag håller med om att det här är jättebra. Jag har åkt runt väldigt mycket i Mönsterås kommun och beundrat dessa välskötta vägar. Det är ett fantastiskt ideellt arbete som folk lägger ned. Då känns det ännu roligare att vi kan vara med och bidra till detta.

Kommunstyrelseledamoten Åsa Ottosson (M):
– Det är ett jätteviktigt tillskott. Vi ser nyttan av detta. Vi vet att behovet finns och bidragen kommer att göra väldigt stor skillnad i vår kommun. Det är viktigt både för säkerheten och trivseln, säger hon.

Åsa Ottosson (M). Foto: Peter A Rosén

– Jag tycker att det är väldigt roligt att vi kan ta ett sådant här beslut i fullständig enighet – alla ser värdet av vägarna, säger Anders Johansson.

– Ja, vi vår mycket väg för pengarna, konstaterar Robert Rapakko.

– Ja, det får vi – och det får vi tack vare mycket ideellt arbete. Många lägger ner sin själ och sitt hjärta i vägarna, säger Anders Johansson.

När det gäller Fliseryds hembygdspark, så tog kommunstyrelsen ett beslut om att medfinansiera hembygdsföreningens projekt i parken med 150 000 kronor.

”Det handlar om att hembygdsparken i Fliseryd saknar vatten och avlopp”

– Det här handlar om att hembygdsparken i Fliseryd saknar vatten och avlopp. Det är naturligtvis väldigt hämmande när man ska ha olika evenemang i parken. Nu har man jobbat fram ett projekt som framför allt finansieras av Kustlandet (en ideell förening som ägnar sig åt landsbygdsutveckling utmed södra Sveriges ostkust). Det är alltså ett Leader-projekt med EU-pengar i botten. Hembygdsföreningens projektansökan är godkänd. Kustlandet går in med 550 000 kronor, Härradssparbanken går in med 150 000 kronor och vindkraftsparken i Åby/Alebo går in med 150 000 kronor. Med kommunens bidrag på 150 000 kronor kommer man upp till den totala, förväntade, projektkostnaden på en miljon kronor, säger Anders Johansson.

– Jag uppskattar att även lokala företag går in och stöttar. Även här får vi väldigt mycket för de kommunala medlen, tillägger han.

”Jag tycker att det känns roligt att kunna vara med och bidra till den här satsningen i Fliseryd”

ROBERT RAPAKKO

Robert Rapakko:

– Jag tycker att det känns roligt att kunna vara med och bidra till den här satsningen i Fliseryd. Det är en ort på tillväxt. Så ser vi på Fliseryd i dag. I och med ortsanalysen så tittar vi även på vilka besöksmål som finns i Fliseryd. Hembygdsparken kan mycket väl bli ett utvecklat besöksmål. Då är det rätt bra om man kan gå på dass också. Toaletten, ska jag säga – för dass finns det i dag. Men det är väl just det som är knäckfrågan – att man hellre vill gå på toaletten, säger han.

– Det är jättebra att vi kan vara med och bidra till den här utvecklingen. Jag tror inte att det kommer att stanna där. Jag tror att det kommer att utvecklas vidare, säger Robert Rapakko.

– Sedan är det ju så, Robert, att de flesta uppskattar att få tvätta händerna efter själva besöket, säger Anders Johansson.

Madeleine Rosenqvist fyller i:

– Jag tycker att det är fantastiskt bra att vi även satsar på orterna utanför Mönsterås tätort. Det är faktiskt ganska många barnfamiljer som har flyttat till Fliseryd – och det finns ett behov av platser där man kan träffas och umgås. Och då kan man exempelvis använda sig av hembygdsparken. Det kan man göra i dag också, men det är lite knöligt att gå dit med vattendunkar för 40–50 personer. Jag är glad över att vi kan vara med och medfinansiera det här.

”Det är inte så dumt att få gå på toa och tvätta händerna”

BRITT-MARIE DOMEIJ (M)

Britt-Marie Domeij:

– Det är inte så dumt att få gå på toa och tvätta händerna. Jag vet också vilket arbete som ligger bakom en sådan här ansökan. Det är otroligt mycket papper och annat som ska fram. De har kämpat på jättebra i Fliseryd. Nu när vi petar in den sista pengen, så har man kommit i mål. Det är bara att gratulera Fliserydsborna och alla andra i Mönsterås kommun. Nu har vi ett ställe att åka till allihop, säger hon.

”I Fliseryd finns det en väldigt fin sammanhållning”

ÅSA OTTOSSON (M)

– Det är ett fantastiskt engagemang som läggs ned, både i Fliseryd och i våra hembygdsparker. I Fliseryd finns det en väldigt fin sammanhållning, vilket märks på många olika sätt. Det här blir ett jättestort lyft för Fliseryd, säger Åsa Ottosson.

Man får väl se allt detta som fina julklappar från kommunstyrelsen?

– Ja, absolut, men det finns också en anledning till att det kommer nu innan jul. Och det är kopplat till att vi ser ett sådant starkt resultat för 2021. Det gör att vi kan göra detta nu, då det finns extrapengar på kontot. Vi slipper belasta 2022. Det är viktigt att ha med sig, säger Robert Rapakko.

Foto: Freepik (översta bilden)

Dela gärna artikeln: