Misterhult Förskola kan få fler platser

Misterhult Förskola kan få fler platser

2021-01-05 0 av Peter A Rosén


MISTERHULT

Misterhults Förskola vill utöka sin verksamhet med 22 platser från och med augusti i år.

Det framgår av en ansökan som har skickats in till Oskarshamns kommun.

Det finns idag 30 befintliga platser på förskolan.

Misterhults Skola Ekonomisk Förening har drivit förskoleverksamhet sedan 2013 – och skola sedan 2004.

Tanken är dock att de nya förskoleplatserna ska finnas i Arkens förskola i Kolberga, som Svenska kyrka ska avveckla i sommar.

Förslaget är att den nya förskolan ska heta Rosendal.

Pedagogiken blir densamma som man har på Ekbacken i Misterhult.

TEXT & ARKIVFOTO

PETER A ROSÉN

peter@oskarshamns-nytt.se