Moderaterna berättar: Därför ratades Carl-Wiktor Svensson på riksdagslistan i länet

Moderaterna berättar: Därför ratades Carl-Wiktor Svensson på riksdagslistan i länet

2021-10-24 Av av Oskarshamns-Nytt

LÄNET

Moderaterna i länet berättar nu varför Carl-Wiktor Svensson, från Träthult i Högsby kommun, inte finns med på partiets riksdagslista i länet inför valet nästa höst.

I ett pressmeddelande skriver nomineringskommittén att Carl-Wiktor Svensson vid ett flertal tillfällen har klargjort att han – om han skulle bli vald och komma in – kommer att vara begränsad när det gäller resorna till riksdagsarbetet i Stockholm.

”Detta är för Moderaterna som helhet en grundförutsättning. Riksdagsgruppens sammanträden på tisdagar har obligatorisk närvaro. Likaså fordrar det övriga riksdagsarbetet ledamöternas fulla engagemang. En absolut majoritet av nomineringskommittén bedömde, enligt Carl-Wiktor Svenssons egen utsago, honom som olämplig för uppdraget då hans fulla engagemang inte var att räkna med. Mot bakgrund av detta valde kommittén att inte föreslå Carl-Wiktor Svensson på någon plats då hans egna angivna förutsättningar inte förändras beroende av placering. Listan är klubbad och ej öppen för att lägga till något nytt namn”, skriver nomineringskommittén.

Djupgående intervjuer

Att vara småbarnsförälder är i sig inget som diskvalificerar en kandidat, betonar kommittén.

”Faktum är att avgående riksdagsledamot Jan R Andersson är småbarnsförälder samt att en tredjedel av den nu föreslagna toppen av listan består av småbarnsföräldrar”, står det i pressmeddelandet.

Rekryterings- och nomineringskommittén har under ett års tid arbetat med att nominera kandidater till Moderaternas riksdagslista i länet.

”Kommittén har bland annat genomfört ett 40-tal djupgående intervjuer för att ta reda på vilka förutsättningar som finns för att på bästa sätt representera Moderaterna i Kalmar län i riksdagen.”

”Det är en demokratisk process där samtliga M-föreningar i länet fått möjligheten att utse representanter som ska delta i arbetet. Nästan alla, dock ej Högsbys moderatförening, har valt att skicka representanter att delta i arbetet med att ta fram de bäst lämpade kandidaterna som i november ska presentera sig för medlemmarnas ombud på nomineringsstämman”, skriver nomineringskommittén, där Carl Dahlin är ordförande.

Carl Dahlin (M). Arkivfoto: Peter A Rosén
Dela gärna artikeln: