Moderaterna dundrar: MP har förlorat sin rätt att kalla sig ett miljöparti

Moderaterna dundrar: MP har förlorat sin rätt att kalla sig ett miljöparti

2022-09-08 Av av Oskarshamns-Nytt

DEBATTARTIKEL

Oljekraftverket i Karlshamn eldar 140 000 liter olja i timmen och nedläggningen av enbart de två kärnkraftsreaktorerna i Ringhals har resulterat i ökade utsläpp av växthusgaser med 8 miljoner ton, motsvarande 8 miljoner flygresor till södra Europa.

Därför blir Miljöpartiets malliga debattartikel rent löjeväckande.

Om Sverige ska nå nollutsläpp så behöver det produceras mer el.

Fortsatt utbyggnad av bara förnybar elproduktion kommer leda till ökat beroende av el från olja, kol och fossilgas.

Kärnkraften, som inte tar längre tid att bygga än vindkraftsparkerna MP anser är lösningen, kan effektivast av alla energikällor leverera fossilfri el året om.

”MP är huvudansvarig för den energikris Sverige nu befinner sig i”

MARIE NICHOLSON (M), MALIN SJÖLANER (M), HANNE LINDQVIST (M) OCH PÄR-GUSTAV JOHANSSON (M)

MP är huvudansvariga för den energikris Sverige nu befinner sig i.

Partiet bildades med syftet att lägga ner kärnkraften och gick till val 2014 på att göra den olönsam.

Med MP vid makten förvärras energikrisen och utsläppen fortsätter att öka.

Väger lätt

Att MP rankans i topp av Naturskyddsföreningen väger lätt.

NF är för partiet vad LO är för Socialdemokraterna, en lojal kampanjorganisation.

MP driver dyr symbolpolitik, exempelvis plastpåseskatt och subvention av elcyklar, som gynnar fåtalet och flyttar miljöproblemen och jobben utomlands.

De vill fortsätta avveckla kärnkraften och lägga 400 miljarder kronor på nya spår till höghastighetståg mellan storstäderna, som spyr ut växthusgaser under den långa byggprocessen och inte står klara förrän alla andra transportslag är fossilfria.

”Vi moderater har en miljö- och klimatpolitik som ger pang för pengarna”

Bryter mot Agenda 2030

MP bryter mot Agenda 2030 som säger att all hållbar utveckling förutsätter att både miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter beaktas.

Chockartade höjningar av bränslepris och förbud mot förbränningsmotorer innan alternativ är tillgängliga för alla, slår hårt mot landsbygden.

Vi moderater har en miljö- och klimatpolitik som ger pang för pengarna, samtidigt som Konjunkturinstitutet och Riksrevisionen har dömt ut den politik som MP drev i regeringsställning som ineffektiv.

Vi går till val på tryggad fossilfri energiförsörjning, men också en rad miljöåtgärder för grönare skogs- och jordbruk, ökad självförsörjning av livsmedel, renare hav och stärkt friluftsliv.

Väljare som bryr sig om miljön och klimatet ska rösta på Moderaterna.

Marie Nicholson (M), riksdagskandidat

Malin Sjölander (M), regionkandidat, bilden

Hanne Lindqvist (M), kommunkandidat

Pär-Gustav Johansson (M), regionkandidat

Arkivfoto: Peter A Rosén

Dela gärna artikeln: