Moderaterna i länet: ”Krävs att fler insatser görs för att rekrytera medarbetare”

Moderaterna i länet: ”Krävs att fler insatser görs för att rekrytera medarbetare”

2020-09-14 Av av Peter A Rosén

LÄNET

Läkar-, tandläkar- liksom sjuksköterskebristen är en ständigt aktuell fråga vad gäller rekrytering inom vården i Region Kalmar län”, skriver Moderaterna i ett pressmeddelande på måndagen.

– I ett läge då det råder brist inom flera yrkeskategorier, och eftersom kostnaderna för att hyra in via bemanningsbolag försvagar regionens ekonomi, krävs att fler insatser görs för att rekrytera, behålla och utbilda medarbetare, säger Lennart Hellström (M).

– En möjlighet att få fram fler handledare och mentorer kan vara att låta de seniora läkare, tandläkare och sjuksköterskor som närmar sig eller passerat pensionsåldern jobba kvar på ordinarie tjänst kombinerat med handledning eller mentorskap, fortsätter Carl Dahlin (M), som är vice ordförande i personalutskottet.

– På detta sätt kan den breda kompetens de seniora medarbetarna har tas tillvara, samtidigt som fler handledare och mentorer görs tillgängliga för att möjliggöra mer fast bemanning inom vården i Region Kalmar län, avslutar Kaj Holst (M).

TEXT

PETER A ROSÉN

peter@oskarshamns-nytt.se

GRAFIK

MODERATERNA

Dela gärna artikeln: