Moderaterna vill införa självtest för HPV-virus som screeningmetod

Moderaterna vill införa självtest för HPV-virus som screeningmetod

2020-11-13 Av av Peter A Rosén

LÄNET

”Moderaterna har i dag, fredag 13 november skickat in en motion angående HPV-självtest”, skriver partiet i ett pressmeddelande.


”Redan innan covid-19 bröt ut var det enbart ungefär 80 procent av alla kvinnor som blev kallade till
cellprovskontroll som även infann sig på undersökningen. Det innebär att det var ett stort antal kvinnor som av olika skäl uteblev från cellprovskontrollen. Något som kan bero på flera orsaker, däribland rädsla, språksvårigheter eller tidsbrist. Sedan finns en risk, speciellt nu under
coronapandemin, att fler kvinnor väljer att inte infinna sig på cellprovskontrollerna de blir kallade till, vilket kan leda till en framtida ökning av cancerfall. Nästan 1200 kvinnor drabbas av HPV-relaterad cancer varje år. Enbart livmoderhalscancer drabbar ungefär 500 kvinnor varje år, och kostar omkring 150 människoliv årligen. För dem som överlever
väntar ett liv med svåra biverkningar och följdsjukdomar. Att tidigt upptäcka de cellförändringar som orsakar cancern gör att patienternas prognoser blir betydligt ljusare och möjligheterna att återgå till
ett normalt liv blir större. Det är därför av stor vikt att vaccineringsgraden i vår region ökar”, skriver Moderaterna.

”Uteblir”

”Dessvärre är det ett flertal kvinnor som av olika skäl uteblir från cellprovskontroller de blivit kallade till. Därför har man i sju regioner runt om i landet infört särskilda HPV-självtest för kvinnor som uteblivit efter fem kallelser, där har man sett att cirka 30 procent av dem som
uteblivit nu skickar in provsvar från tester de själva tagit. En märkbart viktig åtgärd man vidtagit som vi i Region Kalmar län också bör göra”, säger Malin Sjölander.

”Vi i Moderaterna anser att Region Kalmar län år 2021 bör planera för, och införa, självtester för HPV-virus som screeningmetod. Sedan har de flesta kvinnor som utfört självtesterna ansett att dessa är relativt okomplicerade, vilket innebär att åldersspannet för att ta HPV-test
bör öka från 64 till 73 år. Detta är ett oerhört viktigt steg mot en bättre kvinnohälsa, säger Jonas Lövgren.

TEXT

PETER A ROSÉN

peter@oskarshamns-nytt.se

FOTO

PIERRE STJERNFELDT

Dela gärna artikeln: