Moderaternas omfattande plan för att hantera elkrisen på kort och lång sikt

Moderaternas omfattande plan för att hantera elkrisen på kort och lång sikt

2022-09-10 Av av Annicka Gunnarsson

ELKRISEN

”Sverige befinner sig i mycket allvarlig situation. Elpriserna är så höga att människor inte har råd att bo kvar i sina hem och företag går i konkurs. Det finns en verklig risk för strömavbrott i vinter”. Det skriver Moderaterna i ett pressmeddelande där de presenterar sin plan för elkrisen vid ett regeringskifte efter valdagen på söndag.

Moderaterna, med partiledare Ulf Kristersson i spetsen, har en plan för hur en moderatledd regeringen ska arbeta för att lösa elkrisen på kort och lång sikt.

”Det krävs handling här och nu. Därför har Moderaterna lagt fram en omfattande plan för att hantera elkrisen. Det är akuta åtgärder för att säkra tillgången på el och stötta hushåll och företag ekonomiskt under hösten och vintern. Det är också åtgärder för en långsiktigt stabil, billig och fossilfri elförsörjning med ny kärnkraft”, skriver Moderaterna i pressmeddelandet.

”Socialdemokraterna har skapat elkrisen. En moderatledd regeringen kommer att prioritera att lösa den och fortsätta det arbete som EU-kommissionen har tagit initiativ till. I Sverige ska ingen behöva känna oro för sin elräkning.”

Moderaterna

FAKTA / AKUTA ÅTGÄRDER

Moderaternas akuta åtgärder för att hantera elkrisen i höst och vinter:

 • Högkostnadsskydd till drabbade hushåll och företag ska vara på plats senast 1 november – med retroaktiv utbetalning från augusti. Vi vill återföra 90 miljarder kronor till hushåll och företag vintern 2022–2023. Utformning tas fram av Svenska kraftnät.
 • Aktivera alla tillgängliga kraftanläggningar för mer elproduktion. I första hand vill vi använda den stora outnyttjade kapaciteten i Sveriges kraftvärmeverk. Svenska kraftnät ska se till att alla anläggningar är tillgängliga.
 • Ta bort hinder för kraftvärme. För att snabbt öka produktionen i kraftvärmeverken ska kraftvärmeskatterna som Socialdemokraterna har infört avskaffas.
  Stöd till energieffektivisering för privatpersoner. Gör det billigare för privatpersoner att minska sin elkonsumtion, t.ex. genom bättre isolering och installation av värmepump. Staten tar 20 procent av kostnaden för material och arbete.
 • Krav på minskad elförbrukning i offentlig verksamhet. Krav på att all offentlig verksamhet som inte är samhällskritisk ska minska sin icke-nödvändiga elförbrukning, med stöd av Energimyndigheten. Detta gäller inte sjukhus, äldreomsorg och liknande verksamheter. 

FAKTA / LÅNGSIKTIGA ÅTGÄRDER

Moderaterna vill satsa på åtgärder för en stabil, kostnadseffektiv och fossilfri elförsörjning. Vid ett maktskifte kommer staten fullt ut att backa upp kärnkraften. Moderaterna kommer rivstarta arbetet med att skapa ekonomiska, politiska och regulatoriska förutsättningar för ny kärnkraft i Sverige.

 • Stöd till ny kärnkraft i form av särskilt förmånliga gröna kreditgarantier på 400 miljarder kronor. Det beräknas räcka till tio stycken konventionella reaktorer eller fler modulära reaktorer.
 • Ny styrning av statliga Vattenfall. Bolaget ska bli ledande i utbygganden av planerbar, fossilfri elproduktion. Bolaget ska också återuppta arbetet med att bygga nya reaktorer vid Ringhals, ett arbete som Socialdemokraterna avbröt så fort de fick makten 2014.
 • Skadestånd från staten vid nedläggning. Staten garanterar nybyggd kärnkraft rätten till drift under hela sin tekniska livslängd. Om staten tvingar fram en nedläggning ska ägaren ha rätt till skadestånd.
 • Statligt ansvar för kostnadsökningar. Staten ska ta hela kostnadsökningen som uppstår till följd av förändrade säkerhetskrav under konstruktionstiden.
 • Snabbspår för kärnkraft. Staten ska tala med en röst i tillståndsprocessen och ärenden som rör byggnation av ny kärnkraft ska behandlas med förtur.
 • Nytt regelverk för SMR och slopad ansökningsavgift. Regelverket ska medge typgodkännande för SMR. Ansökningsavgifter för nya kärnkraftreaktorer slopas.
 • Ändra det energipolitiska målet. Från 100 procent förnybar elproduktion 2040 till 100 procent fossilfri elproduktion 2040.
 • Svenska kraftnät ska upphandla planerbar elproduktion. Svenska kraftnät ska upphandla planerbar kraftproduktion på den ordinarie elmarknaden som stärker elsystemets stabilitet.
 • Elproduktion som tillhandahåller viktiga stödtjänster ska ges ersättning för detta. Ge ersättning till planerbar kraft för den stabilitet som den ger elsystemet.
 • Ändra lagen så det blir möjligt att bygga reaktorer på fler platser och att ha fler än tio reaktorer i drift samtidigt.

Foto: Moderaterna

Dela gärna artikeln: