Moderatpar har flyttat men vill ha kvar sina uppdrag i Oskarshamns kommun

Moderatpar har flyttat men vill ha kvar sina uppdrag i Oskarshamns kommun

2022-01-20 Av av Peter A Rosén

Annons: Smålandshamnar

OSKARSHAMNS KOMMUN

Det äkta moderatparet, Eva-Marie och Lars-Göran Hansson, har flyttat till Västerviks kommun – men de ansöker om att få ha kvar sina förtroendeuppdrag i Oskarshamns kommun under den resterande delen av innevarande mandatperiod.

Eva-Marie Hansson, som var oppositionsråd i kommunen under förra mandatperioden, är bland annat ersättare i kommunstyrelsen.

Lars-Göran Hansson är ledamot i samhällsbyggnadsnämnden.

Det är fullmäktige som ska ta det avgörande beslutet i frågan – och enligt kommunallagen får fullmäktigeförsamlingen ta ett beslut om att förtroendevalda får behålla sina uppdrag trots att de har flyttat till en annan kommun under den aktuella mandatperioden.

Det finns även prejudicerande fall i kammarrätten, där man styrker att det här är möjligt, och detta har Oskarshamns kommun tagit del av.

Inför valet i höst är Eva-Marie Hansson och Lars-Göran Hansson dock inte valbara, på grund av att de inte längre bor i kommunen.

Detta handlar enbart om en speciallösning för återstoden av den nuvarande mandatperioden.

Eventuell ersättning för resekostnader utanför kommunen kommer dock inte att betalas ut.

Paret Hanssons ansökan behandlades av politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott på tisdagen.

I utskottet sitter Anton Sejnehed (S), Andreas Erlandson (S), Lucas Lodge (M), Mathias Karlsson (L) och Lena Granath (V) – och alla utom Mathias Karlsson, som inte deltog i beslutet, röstade ja till speciallösningen.

Frågan ska även behandlas i kommunstyrelsen innan den slutligen tas upp i fullmäktige.

Grafik: Moderaterna

Dela gärna artikeln: