Mönsterås kommun går in med stödåtgärder för att stötta upp de lokala företagen under krisen

Mönsterås kommun går in med stödåtgärder för att stötta upp de lokala företagen under krisen

2022-03-22 Av av Oskarshamns-Nytt

Annons: Smålandshamnar

MÖNSTERÅS KOMMUN

”Mönsterås kommun följer noga utvecklingen i Ukraina och säkerhetsläget i vår omvärld och vi fortsätter att förbereda oss för att ta emot flyktingar från Ukraina. Vi inför också åtgärder som stöd för lokala företag som påverkas av de prishöjningar som följt av kriget och sanktionerna”, skriver kommunen i ett pressmeddelande på tisdagen.

”EU har aktiverat massflyktsdirektivet, vilket innebär att personer från Ukraina ska erbjudas ett omedelbart och tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd i EU:s medlemsstater. När personerna blir anvisade av Migrationsverket att bosätta sig i Mönsterås kommun aktiveras vårt uppdrag. Kommunen har, som ett stöd till Migrationsverket, inventerat olika lösningar för akut boende för flyktingar i kommunen. Vi har idag åtta möblerade lägenheter som kan användas direkt och inom en relativt kort tid kan fler lägenheter ställas i ordning, genom ett nära samarbete med Mönsterås Bostäder.”

Kompensation

”Enligt direktiv från Migrationsverket är det endast aktuellt med boende i lokaler som kommunen äger eller är verksamhetsansvarig för, som akuta boende för flyktingar. Boenden som privatpersoner erbjuder, kan kommunen inte administrera för akut boende. Det pågår diskussioner nationellt och lokalt kring hur civilsamhällets engagemang ska tas tillvara, men bilden av vad som behövs är inte helt klar just nu. Viss insamling sker genom arbetsmarknadsenheten och vi efterfrågar även volontärer och språkstödjare på sikt. För övrigt stöd och engagemang hänvisar vi till de många olika frivillig- och intresseorganisationer som ordnar stöd åt Ukraina”, skriver kommunen.

”Vi såg behov av att ta de här stödåtgärderna för våra företag – för att stötta upp dem”

ANDERS JOHANSSON (C), KOMMUNALRÅD I MÖNSTERÅS KOMMUN

”Situationen i Ukraina får även konsekvenser för företag som handlar med de inblandade länderna eller som påverkas av de prishöjningar som följt av kriget och sanktionerna. För att mildra en del konsekvenser beslutade krisledningsnämnden i dag om följande åtgärder som gäller från och med nu och fram till 1 juni:

• Kompensation för ökade bränslekostnader genom ett bränsleindex, gäller våra löpande ramavtal för entreprenadtjänster.

• Miljöskyddsavgiften reduceras med 30 procent.

• Livsmedelsavgiften reduceras med 30 procent.

– Vi såg behov av att ta de här stödåtgärderna för våra företag – för att stötta upp dem. De som kommunen har bundna med ramavtal riskerar en dieselprishöjning på grund av kriget, som inte kunde förutses. Vi betraktar detta som en form av moraliskt force majeure (en juridisk term som beskriver under vilka onormala eller oförutsedda händelser som en avtalspart inte är bunden av sina förpliktelser, reds. anm.). Vi är beredda att vara med och kompensera dem för merkostnaderna som kan uppstå på grund av detta. Vi tog beslutet i krisledningsnämnden i dag, säger kommunalrådet Anders Johansson (C) till vår tidning.

Han betonar att krisstödet är kopplat till en samlad bild:

– Det handlar om priserna på el, diesel, råvaror och insatsvaror inom flera branscher som är viktiga för Mönsterås kommun – exempelvis tillverkningsindustrin, lantbruksföretagen samt entreprenad- och transportsektorn.

Anders Johansson (C), kommunalråd i Mönsterås kommun. Foto: Peter A Rosén

Krisledningsnämnden är aktiverad från och med i dag, tisdagen den 22 mars. Beslutande i krisledningsnämnden är kommunalrådet Anders Johansson (C), Jens Robertsson (C), Åsa Ottoson (M), Robert Rapakko (S) och Lejla Radovic (S).

– Vi ser att vi har ett kommande behov och vi vill att den ska vara aktiverad. Vi ska vara beredda inför en eventuell flyktingsituation, säger Anders Johansson.

Jens Robertsson (C). Arkivfoto: Peter A Rosén
Åsa Ottosson (M). Foto: Moderaterna
Lejla Radovic (S). Arkivfoto: Peter A Rosén
Oppositionsrådet Robert Rapakko (S). Foto: Peter A Rosén
Dela gärna artikeln: