Mönsterås kommun inför växelvis distansundervisning

Mönsterås kommun inför växelvis distansundervisning

2021-01-21 0 av Peter A RosénMönsterås kommun har beslutat att införa växelvis distansundervisning för elever i årskurs 7-9 på Parkskolan i Mönsterås och Krungårdsskolan i Blomstermåla från och med måndagen den 25
januari.

Det skriver kommunen i ett pressmeddelande på torsdagen.

För Mönsteråsgymnasiets och Komvux elever gäller fortsatt distansundervisning.

Roterande schema

Högstadieeleverna kommer att följa ett roterande schema där en tredjedel av eleverna har distansundervisning i taget. Beslutet för högstadieskolorna, Mönsteråsgymnasiet och Komvux gäller till och med den 19 februari.

”Genom att färre elever befinner sig i skolbyggnaderna på samma gång skapar vi bättre förutsättningar för elever och medarbetare att hålla avstånd, och minskar risken för smittspridning både på plats i skolorna och i kollektivtrafiken, säger Magnus Sjöstedt, skolchef.

Möjlighet att beställa lunch


”Berörda vårdnadshavare och högstadieelever kommer att få mer utförlig information via skolan om vilka dagar eleverna har distansundervisning respektive undervisning på plats. Elever som har distansundervisning erbjuds även fortsättningsvis möjlighet att beställa skollunch för avhämtning. Beslutet om distansundervisning omfattar inte elever i grundsärskolan. Undantag görs för elever som av olika anledningar inte kan studera på distans. För elever i övriga årskurser sker
undervisning som vanligt på plats i grundskolorna”, skriver Mönsterås kommun.

FOTO

FREEPIK