Mönsterås kommun kan se tillbaka på ett väldigt framgångsrikt år: Så stort blev pluset

Mönsterås kommun kan se tillbaka på ett väldigt framgångsrikt år: Så stort blev pluset

2022-02-15 Av av Peter A Rosén

MÖNSTERÅS

Förra året, 2021, blev väldigt framgångsrikt för Mönsterås kommun.

Årsbokslutet på sista raden landade på 65 plusmiljoner.

– Det här är väsentligt över budget, som egentligen var en nollbudget inför året. Vi hade ett budgeterat resultat på 200 000 kronor, säger kommunalrådet Anders Johansson (C) på en digital pressträff som de styrande partierna, den borgerliga alliansen, bjöd in till på tisdagen.

Vad var det då som hände? Jo, kommunen hade mycket goda skatteintäkter förra året – 23 miljoner kronor över budget.

”Våra pensionspengar har vuxit väldigt bra”

ANDERS JOHANSSON (C), KOMMUNALRÅD I MÖNSTERÅS KOMMUN

– Sedan har vi också ett väldigt bra finansnetto. Det är 32 miljoner bättre än budget. Våra pensionspengar (i Kalmar Läns Pensionskapitalsförvaltning, KLP) har vuxit väldigt bra. Mycket av det ligger där. Det är pengar som man kanske inte kan använda – men de finns med i resultatet, säger Anders Johansson, som berättar att även reavinster är inbakade i finansnettot.

– Vi har sålt tomtmark – framför allt i Timmernabben. Men också i Mönsterås. Det rör sig i första hand om villatomter, men även om några industritomter i Kronobäck.

Anders Johansson (C) är kommunalråd i Mönsterås kommun. Arkivfoto: Peter A Rosén

Året dessförinnan landade årsresultatet på 17 plusmiljoner.

Mönsterås kommun och samhället i stort går bra för närvarande, konstaterar kommunalrådet.

– Det beror också på att vi har fått ner de underskott som vi har brottats med i våra nämnder under många år. Vi har ett utfall på 3,3 miljoner kronor sämre än budget i socialnämnden – och ett utfall på 1,5 miljoner kronor sämre än budget i barn- och utbildningsnämnden. Det är naturligtvis allvarligt att de fortfarande ligger under budget – men det är väsentligt lägre nivåer jämfört med hur det har sett ut tidigare.

”Egentligen är de här siffrorna positiva”

ANDERS JOHANSSON

– Egentligen är de här siffrorna positiva – detta är nämnder som tidigare har brottats med stora underskott. De har verkligen fått ner sina underskott tack vare ett mycket hårt arbete. Vi har även ett underskott på 1,8 miljoner kronor inom kommunledningen – och mycket av det kan kopplas till pandemin och branden i Finsjö i somras.

Vad innebär då detta?

– Jo, under det här året har vi, trots en ganska hög investeringsnivå, inte behövt öka vår belåning. Utan tvärtom. Vi har möjlighet att hantera investeringar framåt. Vi vet att vi står inför stora investeringar och vi behöver ha med oss ett ordentligt resultat för att kunna hantera dem.

”Vi har jobbat ganska hårt med att få ett bättre resultat”

MADELEINE ROSENQVIST (KD), ANDRE VICE ORDFÖRANDE I BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I MÖNSTERÅS KOMMUN

– Det här innebär också att vi kan återställa resultatutjämningsreserven som vi har använt under ett par år. Vi har också kunnat fondera medel till en del saker som vi vet att vi behöver göra. Det handlar om att hantera branddammar som finns runtom i kommunen och som ska göras i ordning eller läggas ned. Vi har också en del avfallstippar som ska hanteras. Vi skjuter inga kostnader framför oss, säger Anders Johansson.

Kristdemokraternas fullmäktigegruppledare Madeleine Rosenqvist, som är andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden, säger så här på tisdagens pressträff:

– Vi har jobbat ganska hårt med att få ett bättre resultat. Det är också bra att vi nu har en pott som vi kan ta av. Sedan har vi utmaningar framför oss. Vi behöver se över våra skolor ännu mer, exempelvis. Men det är bra att vi inte har ett underskott. Kul att det har blivit så här bra, även om det har varit väldigt, väldigt jobbigt i de två största nämnderna. Vi får vara nöjda med att det blev ett litet minus och inte ett jättestort minus.

Madeleine Rosenqvist (KD). Foto: Privat

”Det känns givetvis väldigt positivt att vi har ett sådant här bra resultat”

ÅSA OTTOSSON (M), ANDRE VICE ORDFÖRANDE I SOCIALNÄMNDEN I MÖNSTERÅS KOMMUN

Moderaternas fullmäktigegruppledare Åsa Ottosson är andre vice ordförande i socialnämnden.

– Det känns givetvis väldigt positivt att vi har ett sådant här bra resultat. Men man får inte glömma bort att det ligger väldigt hårt arbete bakom detta. Våra två största nämnder har verkligen jobbat för att få ett så bra resultat som möjligt, säger hon.

– Vi vet också att vi har stora investeringsbehov, tillägger Åsa Ottosson, som även passar på att tacka personalen i kommunen för ett väldigt bra arbete under pandemin.

Åsa Ottosson (M). Foto: Privat

Torbjörn Uddén är fullmäktigegruppledare för Liberalerna och socialnämndsledamot.

– Skönt att saker och ting ändrar på sig. För några år sedan var vi väldigt nervösa och svettiga i pannan på grund av att det gick så vansinnigt dåligt. Resultatet gör också att vi får lite andrum och att vi kan göra bra saker som för kommunen framåt. Vi liberaler är nöjda och glada, säger han.

”Hjulen snurrar på bra i kommunen”

ANDERS JOHANSSON

Arbetslösheten i Mönsterås kommun är väldigt låg just nu och befolkningstappet har stoppats, konstaterar Anders Johansson.

– Hjulen snurrar på bra i kommunen. Men det fina resultatet beror också på en del lyckliga omständigheter. Vi har fått statsbidrag och det är, framför allt, börsutvecklingen som ligger bakom de finansiella intäkterna. Det är viktigt att komma ihåg att det här är ett mycket högt resultat som vi inte kan räkna med i fortsättningen. Vi var ju nöjda med 17 miljoner ifjol. Det var ett bra resultat, säger han och betonar att kommunen måste fortsätta med att bedriva ett omdömesgillt och ansvarsfullt arbete med ekonomin.

Hur ser prognosen ut för socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden i år?

– Vi har lagt en budget och tills vidare utgår vi ifrån att vi kommer att följa den. Sedan kommer vår första prognos, för året, i maj. Vi vet att den prognosen är ganska osäker – men det är ändå en första fingervisning, säger Anders Johansson.

Men det går mot minus för båda nämnderna även i år?

– Nej, det har vi egentligen ingen anledning att förvänta oss. Vi har lagt en budget som vi bedömer ska vara genomförbar. Jag tycker att båda nämnderna jobbar väldigt bra med detta, svarar Anders Johansson.

– Man kan inte göra annat än att ha en plan. Men vi vet aldrig hur många placeringar vi får i familjehem – eller hur många som blir inskrivna i grundsärskolan. Det är ganska stora kostnader, säger Madeleine Rosenqvist.

– Jag kan understryka det Madeleine säger, inflikar Åsa Ottosson.

Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn