Mönsterås kommunalråd: ”Fantastisk utveckling”

Mönsterås kommunalråd: ”Fantastisk utveckling”

2021-03-18 Av av Peter A Rosén

MÖNSTERÅS

EU-projektet Kustlandet Leader är väldigt bra för Mönsterås kommun, konstaterar kommunalrådet Anders Johansson (C).

Kommunstyrelsen röstade på tisdagen ja till en fortsatt medverkan i projektet – vilket innebär att kommunen betalar 137 502 kronor per år för åren 2021 och 2022 (samma belopp som tidigare).

”Vi tvekade inte. Vi ska fortsätta att vara med. Vi har haft en fantastisk utveckling på de pengarna”

ANDERS JOHANSSON (C), KOMMUNALRÅD I MÖNSTERÅS KOMMUN

– Vi tvekade inte. Vi ska fortsätta att vara med. Vi har haft en fantastisk utveckling på de pengarna, säger Anders Johansson.

Han fortsätter:

– Det har varit ett framgångskoncept. Föreningslivet i Mönsterås kommun har varit mycket skickliga på att ta hem pengar därifrån. Vi får väldigt mycket för den medfinansieringen som vi går in med från kommunens sida. Ofta har vi kunnat göra Leader-projekt tillsammans med föreningarna. Framför allt på landsbygden, säger han.

”Klubbhus och utegym”

– Det handlar exempelvis om klubbhus och utegym som har fått pengar på det sättet.

Utöver årsavgiften kan det tillkomma finansiering för kommunens del, i de specifika projekten.

Mönsterås kommun har varit med i Kustlandet Leader sedan år 2000 (tre programperioder), som under dessa 20 år har omfattat hela eller delar av kommunerna Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Västervik, Oskarshamn och Mönsterås.

Kustnära landsbygdsutveckling genomsyrar arbetet.

Totalt har 150 projekt beviljats – varav 18 i Mönsterås kommun.

För den kommande programperioden – som löper över åren 2021–2027 – har Jordbruksverket tilldelat Kustlandet en budget på 10,7 miljoner kronor.

Kustlandet är en ideell förening, med en styrelse på 17 personer från sektorerna näring, ideellt och offentligt.

Tre av styrelseledamöterna och en ersättare kommer från olika delar av Mönsterås kommun.

Underifrånperspektiv

Styrelsen beslutar utifrån en utvecklingsstrategi om vilka projektansökningar som ska beviljas.

Leader är EU:s landsbygdsutvecklingsmetod och omfattar 48 leaderområden i vårt land.

Metoden har starka inslag av lokalt medbestämmande, underifrånperspektiv, samarbete, hållbarhet och hjälp till självhjälp.

För att skilja mellan Kustlandets innevarande verksamhet och framtiden, samt leda och övervaka processen med bildandet av nytt leaderområde, har en framtidsgrupp bildats – och den består av Malin Ohlsson (Västervik), Britta Andersson (Sankt Anna), Jenny Elander Ek (Valdemarsvik), Åsa Nilsson (Misterhult), Roland Åkesson (Mönsterås) och Lars-Göran Arvidsson (Vikbolandet).

Under processens gång är det tänkt att framtidsgruppen ska utökas och omformas enligt föreningspraxis, för att slutligen bli det nya leaderområdets styrelse.

ARKIVFOTO

MÖNSTERÅS KOMMUN

Dela gärna artikeln: