Mönsterås kommunalråd om trafikförslaget i Ålem: ”Överlägset bästa lösningen”

Mönsterås kommunalråd om trafikförslaget i Ålem: ”Överlägset bästa lösningen”

2021-02-24 Av av Peter A Rosén

Annons: Smålandshamnar

MÖNSTERÅS

Under måndagskvällens fullmäktigemöte lämnade Patabygdens Samhällsförening in ett par hundra namnunderskrifter till Mönsterås kommun.

Medborgarna ifråga vill att den olycksdrabbade korsningen på E22:an ska göras säkrare.

– Jag delar helt samhällsföreningens uppfattning om att en planskild korsning är den överlägset bästa lösningen, säger kommunalrådet Anders Johansson (C) till Mönsterås-Nytt.

”Har inte ändrat ståndpunkt”

– Kommunen, samhällsföreningen och många av dem som bor i Ålem har under många år argumenterat och drivit på Trafikverket för att få till stånd en sådan lösning. Tyvärr är Trafikverket fortfarande mycket tydliga med att en sådan lösning inte kommer att erbjudas. Kommunen har inte ändrat sin ståndpunkt utan anser fortfarande att en planskild korsning är den rimligaste lösningen. Däremot ser vi det som vår skyldighet gentemot medborgarna att bidra till att den av Trafikverket bestämda lösningen blir så bra som möjligt.

”Känns bra”

– Det känns för övrigt bra att samhällsföreningen i sin skrivelse berömmer kommunens mångåriga engagemang i frågan. Jag känner verkligen att vi gjort allt vi kunnat för att få Trafikverket att välja en planskild korsning, säger Anders Johansson.

”Redan dagen efter beslutet fick vi besked från länsstyrelsen om att man godkänner ändringarna och avstår överprövning”

ANDERS JOHANSSON (C), KOMMUNALRÅD I MÖNSTERÅS KOMMUN

Under fullmäktigemötet behandlades även frågan om den nya detaljplanen, som gör det möjligt att bygga högt i hamnen i Mönsterås.

Fullmäktigeförsamlingen har antagit planen vid ett tidigare tillfälle, men då protesterade länsstyrelsen.

Anders Johansson (C). FOTO: MÖNSTERÅS KOMMUN

Planen har därför mejslats om efter myndighetens önskemål – och på måndagen röstade samtliga politiker ja till den omarbetade varianten.

Tummen upp från länsstyrelsen

– Det känns skönt att vi så snabbt kunnat göra ett omtag med den här processen. Det som är ändrat är i första hand ett förtydligande angående dagvattenhantering samt skydd mot framtida högvattennivåer. Vi har även minskat det vattenområde i hamnen där vi upphäver strandskyddet. Redan dagen efter beslutet fick vi besked från länsstyrelsen om att man godkänner ändringarna och avstår överprövning, säger Anders Johansson.

ARKIVFOTO

PRIVAT

Dela gärna artikeln: