Mönsteråsare angrep en ordningsvakt vid ett uteställe i Kalmar: Så straffas han…

Mönsteråsare angrep en ordningsvakt vid ett uteställe i Kalmar: Så straffas han…

2022-12-01 Av av Peter A Rosén

MÖNSTERÅS

En man i 35-årsåldern, med adress i Mönsterås, angrep en ordningsvakt vid ett uteställe i Kalmar i mitten av oktober förra året.

Nu döms han för våld mot tjänsteman och våldsamt motstånd.

Han får en villkorlig dom med dagsböter på 2 500 kronor.

Mannen ska även betala 800 kronor till brottsofferfonden.

Han slog ordningsvakten på halsen och tog ett grepp runt hans hals och höll fast honom på marken, med smärta och rodnad som följd.

Den dömde krängde dessutom med kroppen och höll undan armarna för att hindra två ordningsvakter och en polis när de, i sin myndighetsutövning, skulle avvisa honom från platsen och sedermera omhänderta honom enligt lagen om omhändertagande av berusade personer (LOB).

Den angripne ordningsvakten ville ha ett skadestånd på 5 000 kronor för kränkning, men det fick han inte.

Den dömde har förnekat brott.

Föll till marken

Tingsrätten skriver att det är utrett att han kom till det aktuella stället – med sällskap – dagen innan gärningarna.

Den angripne ordningsvakten sa då att han inte kunde släppa in sällskapet på grund av berusning.

Den dömde återvände senare och då uppstod en konfrontation mellan honom och ordningsvakten.

Ordningsvakten har berättat att han fick ett slag och ett grepp på och kring halsen.

Enligt honom föll sedan både han och den dömde till marken, varvid den dömde fortsatte att hålla fast ordningsvakten.

En berättelse som stöds av vittnesuppgifter.

På fotografier kan man se en rodnad kring halsregionen på ordningsvakten.

Inte straffad tidigare

”Rätten anser att NN:s (ordningsvaktens) uppgifter får stöd av övrig bevisning och lägger därför dessa till grund för sin bedömning. NN (den dömde) har inte haft några minnesbilder från gärningen och vad han berättat påverkar därför inte bevisvärdet. Det är därigenom visat att NN agerat på det sätt som åklagaren påstått”, skriver rätten i domen.

Rätten konstaterar att våld mot tjänsteman ofta leder till ett fängelsestraff – men den dömde har inte straffats tidigare och ”det saknas anledning att tro att han kommer göra sig skyldig till brott på nytt”, skriver rätten, som slår fast att påföljden därför kan stanna vid en villkorlig dom som förenas med böter.

”NN:s (ordningsvaktens) skadeståndsyrkande ska ogillas. Den kränkning han har utsatts för är med beaktande av gärningens karaktär och att gärningen begåtts mot NN i dennes tjänst som ordningsvakt inte sådan att den berättigar kränkningsersättning. Rätten noterar även att gärningen begåtts före den lagändring som avsåg att öka rätten till skadestånd för bland annat ordningsvakter”, står det i domen.

Dela gärna artikeln: