Mönsteråsbygdens LRF-avdelning sätter press på politikerna

Mönsteråsbygdens LRF-avdelning sätter press på politikerna

2020-09-09 Av av Peter A Rosén


TÅLEBO

Mönsteråsbygdens LRF-avdelning sätter press på politikerna.

Under onsdagen träffade Mönsteråsbygdens LRF-avdelning lokala centerpartister i form av kommunalrådet Anders Johansson och riksdagsledamoten Anders Åkesson.

Lantbrukarna ville peka på betydelsen av att den halva miljard som förhandlades bort i EU-förhandlingarna kompenseras med nationella medel i höstbudgeten. Politikerna höll helt med om behovet och lovade göra vad de kan i budgetförhandlingarna.

”Rädda den svenska maten”

LRF har de senaste veckorna bedrivit uppropet ”rädda den svenska maten”. 43 000 namnunderskrifter har samlats in. Namninsamlingen handlar främst om den halva miljarden kronor som svenska lantbrukare riskerar att förlora om den svenska regeringen inte tänker kompensera för den nedförhandlade EU-budgeten – där Sverige fick en rabatt på 11 miljarder kronor.

– När Stefan Löfven jobbade för att öka rabatten på Sveriges medlemsavgift till EU sa man att det gav regeringen möjlighet att skjuta till pengar i Sverige. Men den känsla vi har är att det inte finns någon avsikt från regeringen att göra det, sa nyligen LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

Lantbrukarna är oroliga och ser betydande konsekvenser av en minskad landsbygdsbudget.

– Svensk matproduktion kommer att minska. Regeringar i andra EU-länder väljer att prioritera sin landsbygd och sina lantbrukare. Om inte den svenska regeringen gör det förlorar det svenska lantbruket i konkurrenskraft, säger Henrik Gustavsson, LRF

Inga Jonsson, LRF, betonar att Sveriges regering och riksdag 2017 tog en nationell livsmedelsstrategi som blir omöjlig att uppfylla om jordbruket dräneras på pengar.

Centerpolitikerna har full förståelse för lantbrukarnas farhågor. Landsbygdsfrågorna är oerhört viktiga för oss, svarar centerpolitikerna. Kompensationen för bland annat uteblivna jordbruksstöd från EU måste ingå i budgeten. Dessutom finns det andra behov på landsbygden. Underhåll och delvis nyinvesteringar i väg samt järnväg hör till våra andra större delområden, men ännu större är bredbandsutbyggnaden med 3,2 miljarder respektive 1 miljard under de kommande tre åren.

”Hoppas att mitt parti agerar kraftfullt”

– De gröna näringarna är en viktig del av näringslivet i Mönsterås kommun och för mig är det självklart att försöka hjälpa näringen att föra fram sitt budskap. Landsbygden offras alldeles för ofta i olika förhandlingar. Nu hoppas jag att mitt parti agerar kraftfullt och lyckas driva igenom de här frågorna i budgetförhandlingarna, säger kommunstyrelsens ordförande i Mönsterås, Anders Johansson (C).

– För vår del är det fullkomligt uteslutet att den svenska landsbygden ska betala för Brexit. Staten måste gå in och se till att programmet har minst samma omfattning som tidigare, säger riksdagsledamoten Anders Åkesson (C).

Hans Dahlin, LRF, påpekar att minskade pengar till lantbruket slår hårdast mot skogs- och mellanbygderna. Jordbruket på de stora slätterna överlever kanske men det gamla kulturlandskapet runt om i våra bygder riskerar att planteras med skog.

TEXT

PETER A ROSÉN

peter@oskarshamns-nytt.se

Hans Dahlin (LRF), Inga Jonsson (LRF), Anders Johansson (C), Henrik Gustavsson (LRF) och Anders Åkesson (C) diskuterade landsbygdspolitik i kohagen. FOTO: PRIVAT