MSB får ökat anslag med 89 miljoner kronor för insatser under coronapandemin

MSB får ökat anslag med 89 miljoner kronor för insatser under coronapandemin

2021-01-13 Av av Oskarshamns-Nytt

Annons: Smålandshamnar

SVERIGE

Regeringen föreslår att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ska få ett ökat anslag med 89 miljoner kronor i årets första extra ändringsbudget. Det framgår av ett pressmeddelande.

Regeringen har gett MSB två uppdrag för att dels samordna, stärka och utveckla kommunikationsinsatserna om coronapandemin riktade till allmänheten, dels genomföra samordnade, nationella informationsinsatser om vaccination och också följa och hantera desinformation och ryktesspridning.

MSB ska göra detta tillsammans med bland andra Folkhälsomyndigheten. För detta föreslår regeringen att MSB:s anslag tillförs 70 miljoner kronor.

MSB ska stödja vid en kris

MSB ska vid en kris kunna stödja samhällets behov av olika typer av nationella förstärkningsresurser. Smittspridningen har till exempel medfört att regionerna behöver tillfälliga lokaler för bland annat testning. För att MSB ska kunna bistå regionerna med detta stöd föreslår regeringen att ytterligare 19 miljoner kronor tillförs MSB:s anslag.

Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Dela gärna artikeln: