Mycket viktig information till allmänheten: ”Nu är det allvar”

Mycket viktig information till allmänheten: ”Nu är det allvar”

2020-11-03 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

Coronasituationen i vårt län är allvarlig.

Antalet bekräftade fall stiger kraftigt.

Under de senaste veckorna har antalet smittade flerdubblats. Det berättar smittskyddsläkaren Lisa Labbé Sandelin.

Vecka 42, i mitten av oktober, registrerades 36 fall. Förra veckan var motsvarande siffra 180 fall – en femfaldig ökning.

”Nu är det allvar”

– Nu är det allvar. Alla måste hjälpas åt för att minska smittspridningen. Vi är mitt inne i kraftig ökning av fallen där risken är stor att sjukvården återigen blir hårt belastad om vi inte gör något, säger Lisa Labbé Sandelin, som berättar att smittspridningen är tydlig i alla gruppen, men den är som störst i åldersgruppen 20-49 år.

Smittskyddsläkaren har en pågående dialog med Folkhälsomyndigheten, länsstyrelsen och länets kommuner om ett eventuellt införande av lokala allmänna råd för Kalmar län.

Lisa Labbé Sandelin understryker vikten av att nogsamt följa de råd och rekommendationer som finns om att tvätta händerna ofta och noga, stanna hemma vid minsta symtom, testa sig och stanna hemma tills man har fått testsvaret. Också de som kan och har möjlighet bör i största möjliga utsträckning jobba hemifrån.

”Särskilt oroande”

– Vi kan konstatera genom smittspårningsarbetet att det oftast är via hushållskontakter, på arbetsplatsen, på after work eller i samband med evenemang och fester som smittans spridits. Det som nu är särskilt oroande är att vi också upptäckt fall på särskilda boenden och i hemtjänsten, säger Lisa Labbé Sandelin

Under veckan kommer kapaciteten för egentest att utökas kraftigt. Det rör sig om tre nya utlämningsställen som etableras vid hälsocentraler i Kalmar, Oskarshamn (hälsocentralen i Kristineberg är utlämningsställe) och Västervik.

Tillsammans med den utökning som skedde vid apoteken förra veckan finns det nu kapacitet för 3 200 egentester per vecka i länet.

Testet beställs som tidigare via 1177.se, där man får en tid och plats för ett ombud att hämta provtagningsmaterialet.

”God beredskap”

– Vi har sett utvecklingen i våra grannlän där antalet inlagda ökat några veckor efter att kurvan på antalet smittade börjat stiga. Vi har god beredskap på våra sjukhus för att på nytt skala upp covid-19-vården om det skulle bli nödvändigt, säger hälso- och sjukvårdsdirektören Johan Rosenqvist.

På tisdagen var sex personer inlagda för covid-19 vid länets sjukhus, varav en på intensivvårdsavdelning.

Det är den första patienten i behov av IVA-vård sedan mitten av juli. Under september och oktober har antalet inlagda pendlat mellan noll och fyra patienter.

TEXT

PETER A ROSÉN

peter@oskarshamns-nytt.se

FOTO

FREEPIK / REGION KALMAR LÄN

Dela gärna artikeln: