”Norra skolan är ett landmärke och byggnaden ska bevaras för framtiden”

”Norra skolan är ett landmärke och byggnaden ska bevaras för framtiden”

2020-10-02 0 av Peter A RosénOSKARSHAMN

Sverigedemokraterna kan tänka sig att föreslå flera mindre skolor istället för en storskola:

Hur ser Socialdemokraterna på det här med mindre skolor, jämfört med en storskola?

Kan det finnas en poäng med att ha flera skolor utspridda i kommunen (även på landsbygden)?

Oskarshamns-Nytt ställer frågorna till bildningsnämndens ordförande Anton Sejnehed (S).

Så här svarar han:

”För oss socialdemokrater är det viktigt att alla barn i vår kommun ska kunna gå i skolor med god kvalitet. Oskarshamns kommun fortsätter att växa. Vi blir fler barn och elever i kommunen, vilket gör att vi behöver ha fler lokaler för att kunna ge plats åt alla barn och elever i förskolan och skolan.”

”Vi vill fortsatt ha skolor på flera orter i kommunen. Skolorna i Påskallavik, Bockara, Kristdala, Fårbo och Figeholm kommer inte påverkas av detta beslut. Därutöver är det viktigt att påpeka att Kristineberg, Vallhalla och Rödsle kommer finnas kvar som skolor.”

”Räcker inte till”

”Att vi nu väljer att gå fram med ett förslag om att bygga en ny skola är för att alla barn och elever verkligen ska få plats i skolan. Idag har kommunen ett relativt stort behov av skollokaler. De lokaler vi har idag räcker inte till. Lokalerna har under en längre tid inte räckt till och därför har vi byggt om grupprum, arbetsrum och andra rum till klassrum samt att vi hyr in tillfälliga paviljonger/baracker. En ny skola gör att alla barn och elever kan få en plats i en skola med god tillgång till bra lokaler anpassade för undervisning.”

”En trygghet”

”En annan anledning till varför en större skola är att föredra är för att det gör det möjligt för lärare att få fler kollegor att ha ett kollegialt utbyte med. Den som är lärare hamnar i ett sammanhang där det finns fler lärare med samma årskurs och ämnen som man kan ha utbyte med. För den som är ny som lärare är det en trygghet i att det finns kollegor som undervisar i samma ämnen och som kan vara ett stöd i arbetet.”

”Det förslag vi nu har tagit beslut om är det första steget i arbetet för en ny skola. Innan en ny skola finns på plats behöver vi ta många fler beslut. I det fortsatta arbetet med hur en ny skola ska kunna byggas så ska medarbetares erfarenheter och kunskaper tas till vara. Det innebär att vi idag inte kan säga om skolan kommer finnas i en och samma byggnad, eller om skolan kommer bestå av flera byggnader. Medarbetarnas erfarenheter om hur skolan kan utformas för att bidra till goda studieresultat, trivsel och trygghet behöver tas in i det arbetet.”

”Ska bevaras”

”I arbetet med en ny skola kommer barn, elever, vårdnadshavare och medarbetare att på olika sätt göras delaktiga. Bildningsförvaltningen kommer längre fram när inriktningsbeslutet är taget att få ett uppdrag om att ta fram en plan för när och hur dessa ska göras delaktiga. Det här är en stor process och olika grupper av människor kommer vara delaktiga i olika delar av arbetet med en ny skola.”

”Jag vill också vara tydlig med att byggnaderna som lämnas kommer att tas tillvara på bästa möjliga sätt. I Saltvik är tanken att skolan kan anpassas till förskola. Norra skolan är ett landmärke för kommunen och byggnaden ska därför bevaras för framtiden. Exakt vad den ska användas till i framtiden får vi återkomma till”, säger Anton Sejnehed.

TEXT & FOTO

PETER A ROSÉN

peter@oskarshamns-nytt.se