Norra Skolan och Saltviksskolan i Oskarshamn kan läggas ned: ”Olyckligt”

Norra Skolan och Saltviksskolan i Oskarshamn kan läggas ned: ”Olyckligt”

2020-09-25 0 av Peter A RosénOSKARSHAMN

Norra Skolan (bilden) och Saltviksskolan i Oskarshamn läggs ned.

Vallhallaskolan flyttas och en ny storskola, för omkring 1 000 elever, byggs.

Så ser förslaget ut i ett inriktningsbeslut som de styrande partierna, Socialdemokraterna och Moderaterna, har presenterat.

Michael Erlandsson (SD) påpekar att det inte är uppenbart att en ny storskola är det rätta för Oskarshamns kommun.

Inför sommaren genomfördes ett dialogmöte, där fullmäktigepartierna fick ta del av bildningsförvaltningens redogörelser kring grundskolekapaciteten i kommunen.

Där framgick det att Oskarshamns kommun är i behov av investeringar i grundskolekapaciteten för att kunna klara av elevunderlaget framöver.

Under mötet underströk Sverigedemokraterna att politiken måste ha gedigna rapporter och utredningar för att kunna ta bra beslut.

”Orimligt”

– Därför framförde vi vikten av att det ska finnas flera olika alternativ för politiken att förhålla sig till. Vi anser att det är orimligt att redan nu låsa det kommande arbetet med kommunens behov av skolor till att kommunen ska bygga en ny storskola, säger Michael Erlandsson.

– Detta innebär en märklig arbetsordning, då det inte är uppenbart att en ny storskola är det som är rätt för vår kommun. Kanske bör vi bygga två mindre skolor eller hitta en annan lösning? Sverigedemokraternas uppfattning är att den framtida skolstrukturen behöver förankras med barn, elever, föräldrar och kommuninvånare – och lyssna in vilka behov och önskemål dessa har, betonar han.

Sverigedemokraterna har även framfört krav på att det till de olika alternativen ska finnas konsekvensanalyser, med särskilt fokus på hur respektive förslag påverkar elevernas trygghet, hemkänsla och pedagogiska förutsättningar.

”Djupt olyckligt”

– Vi har skickat in våra krav skriftligen till bildningsnämndens ordförande och bildningschefen, men vi har inte fått tillfredsställande svar. Politiken har inte fått olika förslag att förhålla sig till – utan Socialdemokraterna och Moderaterna verkar vilja trumma igenom införandet av en storskola utan dialog med medborgare och politiken. Detta är djupt olyckligt, säger Michael Erlandsson.

– När vi som kommun står inför en sådan här betydande investering, måste den vara väl förankrad med kommuninvånarna. Det är trots allt skattebetalarna som kommer att få finansiera detta och då måste verklighetens folk också ha en möjlighet att göra sin röst hörd.

TEXT & FOTO

PETER A ROSÉN

peter@oskarshamns-nytt.se