Nu svarar Christer Jonsson på kritiken från Pernilla Petersson

Nu svarar Christer Jonsson på kritiken från Pernilla Petersson

2021-07-10 Av av Peter A Rosén

Annons: Smålandshamnar

OSKARSHAMN

Christer Jonsson (C), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvården i länet, svarar nu på kritiken från Pernilla Petersson – tillförordnad vice ordförande och huvudskyddsombud inom Vårdförbundet i Kalmar län.

Det var på fredagen som Oskarshamns-Nytt kontaktade Christer Jonsson via e-post.

Christer Jonsson. Foto: Centerpartiet

Vi frågade om vi kunde ringa upp och ställa frågor med anledning av kritiken som Pernilla Petersson tidigare framförde mot honom och Region Kalmar län (läs den artikeln här).

”Som ansvarig politiker ska du väl alltid vara tillgänglig”

PERNILLA PETERSSON, VÅRDFÖRBUNDET

Christer Jonsson tackade dock nej till en intervju.

”Tack för frågan, men jag har semester sedan igår och ser inte att jag i detta läge kan kommentera artikeln. Jag har ju dessutom redan kommenterat det som är ursprunget till det hela”, skrev han i ett e-postmeddelande till redaktionen.

Pernilla Petersson har en hälsning till Christer Jonsson:

– Som ansvarig politiker ska du väl alltid vara tillgänglig.

”Ett hån”

– Vårdförbundet ser det som ett hån mot våra medlemmar som sliter för att verksamheten ska hållas vid liv, att ansvarig politiker duckar och hänvisar till sin semester. En semester som våra medlemmar fått offra för att Christer Jonssons verksamhet, som han är ansvarig för, ska fungera, säger Pernilla Petersson.

Pernilla Petersson, Vårdförbundet. Foto: Peter A Rosén

Flera av Vårdförbundets medlemmar skjuter på sin semester i sommar. Tycker du att hon har en poäng när hon säger att en semesterledig politiker måste kunna svara på frågor?

– Jag tycker att jag ska vara tillgänglig för verksamheten. Det är jag 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan och 365 dagar per år. Men när det gäller tidningsintervjuer, så är jag kanske inte riktigt lika övertygad om att det är lika nödvändigt. För det var ju inte så att något nytt hade hänt. Det var skälet till att jag svarade dig som jag gjorde.

”Vi har återkommande möten med Vårdförbundet”

CHRISTER JONSSON (C)

– Vi har återkommande möten med Vårdförbundet.

Det är inte viktigt att nå ut till väljarna via tidningarna?

– Jo, det är jätteviktigt. Det är väldigt viktigt att nå ut till väljarna – men det är klart att om det inträffar något särskilt i verksamheten, då är det jätteviktigt att jag och alla andra förtroendevalda är tillgängliga – både för att ta ansvar och fatta beslut och svara på frågor.

Birgitta Nylunds berättelse var inte tillräckligt allvarlig, då, som du ser det?

– Men jag svarade ju på den.

Men sedan riktade Vårdförbundet kritik mot dig. Det är väl viktigt att svara på fackets synpunkter?

– Absolut. Det är viktigt att svara på fackets frågor. Men vi är mitt inne i sommarsäsongen – vi har haft möten med Vårdförbundet ett stort antal gånger, både jag och Mattias Adolfson (socialdemokrat och regionråd med ansvar för personalutskottet). Mattias möter dem ännu oftare. Vi har en ständigt pågående dialog, säger Christer Jonsson.

Men via medier kan även medborgarna ta del av hur dialogen fungerar mellan fackförbunden och politiken/verksamheten. Är det inte viktigt att medborgarna får en inblick i hur det fungerar?

– Absolut. Det förnekar jag inte. Jag svarade på de första frågorna – men jag kände inte att jag kunde tillföra något nytt utifrån den artikeln som hade publicerats.

”Jag tror på dialog – och kanske inte så mycket på att gå in i en hård konfrontation via medier”

CHRISTER JONSSON (C)

– Det allra bästa i min värld är att fortsätta att samtala med Vårdförbundet efter sommaren. Jag tror på dialog – och kanske inte så mycket på att gå in i en hård konfrontation via medier.

Men Sverige är ju en demokrati, där medierna har en jätteviktig roll…

– Men vad har det med saken att göra?

Att medborgarna ska kunna ta del av dialogen mellan fackförbunden och politiken/verksamheten, som i det här fallet. Medborgarna/väljarna kan ju inte höra vad ni säger när ni möts internt…

– Nej, så är det.

”Inte avgörande”

– Vi har ett behov av att se till att en verksamhet som redan är bra blir ännu bättre, ur alla synpunkter. Och vi gör allt vi kan för att berätta om det – och vi berättar om våra samtal med Vårdförbundet och andra fackliga organisationer.

– Jag såg inte att detta var den avgörande demokratiska insatsen som jag kunde göra, säger Christer Jonsson.

Jag ställer samma fråga till dig som jag ställde till sjukhuschefen (Christer Svensson). Tycker du att det finns någon anledning att kalla in skyddsorganisationer och fackliga organisationer, med anledning av Birgitta Nylunds patientberättelse i vår tidning?

– Nej, det där är en fråga som sjukhusledningen måste värdera. Jag uppfattade det som att han inte såg det behovet. Men det är de som har det dagliga ansvaret för verksamheten som bedrivs.

”Jag måste kunna lita på att de kan bedöma situationen på sjukhuset, utifrån det dagliga operativa ansvaret som de har”

CHRISTER JONSSON (C)

– Jag har inget skäl att överpröva det.

Ni politiker är ytterst ansvariga för verksamheten – och sommarsjukvården på Oskarshamns sjukhus är mer problematisk än någonsin tidigare, enligt Pernilla Petersson på Vårdförbundet. Hur ser du på det?

– Men det är inte riktigt den bilden som ansvarig ledning har. Jag måste kunna lita på att de kan bedöma situationen på sjukhuset, utifrån det dagliga operativa ansvaret som de har.

Även sjukhuschefen säger att grundbemanningen måste förstärkas…

– Ja, hälso- och sjukvårdsförvaltningen har gjort en genomlysning av hela verksamheten – Oskarshamns sjukhus inkluderat. Man har tittat på bemanningen på varje klinik – och gjort överenskommelser med varje klinik om hur grundbemanningen ska se ut.

Oskarshamns sjukhus. Foto: Peter A Rosén

– Vi har gjort ett jättestort arbete för att hälso- och sjukvårdsförvaltningen ska få en samlad bedömning av personalbehovet på de olika klinikerna i hela länet. Efter vad jag vet så har man även gjort överenskommelser med klinikerna i Oskarshamn om bemanningssituationen.

”Grundbekymmer”

– Men Oskarshamn har ett grundbekymmer sedan lång tid tillbaka – och det är att man har varit väldigt beroende av hyrbemanning. Där kan man ändå säga att de har varit ganska framgångsrika under det senaste året och minskat behovet av hyrbemanning, säger Christer Jonsson.

Men cirka 20 sjuksköterskor har saknats på Oskarshamns sjukhus under en ganska lång tid. Det är ni politiker som är ansvariga för detta. Hur ska ni komma till rätta med detta?

– Vi har gjort ett långsiktigt arbete – genom att vi betalar Linnéuniversitetet för att bedriva sjuksköterskeutbildning i Oskarshamn och Västervik – för att förstärka rekryteringsförutsättningarna.

”Under de två sista åren har vi från Länsunionen – Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna – ökat anslagen med 50 miljoner kronor, utöver den vanliga löneutvecklingen”

CHRISTER JONSSON (C)

– Det ger resultat över tid – men det tar ganska lång tid. Det är en jätteviktig pusselbit. Det andra är att vi också erbjuder sjuksköterskor möjligheter till specialistutbildning på fullbetald arbetstid. Det är också ett sätt att förstärka rekryteringsmöjligheterna.

– Under de två sista åren har vi från Länsunionen – Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna – ökat anslagen med 50 miljoner kronor, utöver den vanliga löneutvecklingen. En stor del av det har gått till Vårdförbundets medlemmar. Vi gör insatser – och vi kommer att fortsätta med det.

Pernilla Petersson säger även att arbetsgivaren var för sent ute med att höra av sig till bemanningsföretagen i år. Hur ser du på det?

– Ja, jag har ingen värdering av det. I min värld har de jobbat med bemanningsföretagen konstant – men jag har inga datum. Det är en fråga som man i varje verksamhet måste värdera.

”Jobbigt”

– Det man kan konstatera är ju att alla regioner har haft det väldigt jobbigt, eller svårt, med rekryteringen av hyrbemanningspersonal – på grund av att ett antal regioner även har använt dem för att bemanna sina vaccinationscentraler.

Pernilla Petersson. Foto: Peter A Rosén

– Efterfrågan på hyrbemanning har varit större under den här sommaren, jämfört med hur det har varit tidigare. Vi vet att detta har påverkat tillgängligheten till hyrbemanning där det behövs.

Vårdförbundet säger att det blir lättare att få tag i personal om ni höjer lönerna. Då vill fler jobba inom Region Kalmar län, säger Pernilla Petersson och hennes kamrater i facket. Hur ser du på det?

– Ja, därför har vi anslagit 50 miljoner kronor extra till höjda löner utöver den vanliga lönepotten. Och vi kommer att fortsätta på den inslagna vägen. Det är jag övertygad om.

”Vi ser att vi behöver göra insatser för att stärka vår konkurrensförmåga”

CHRISTER JONSSON (C)

– Vi ser att vi behöver göra insatser för att stärka vår konkurrensförmåga. Sedan är det ganska naturligt att vi som arbetsgivare och Vårdförbundet har lite olika perspektiv när det kommer till hur snabbt det kan genomföras.

– Men vi har gjort stora insatser under de två senaste åren.

Vårdförbundet pratar om tre påverkbara faktorer som är avgörande för den som vill behålla sin personal: Lön, karriärmöjligheter och arbetsmiljö. Håller ni med om att detta är viktigt?

– Ja, det gör vi.

Pernilla Petersson på Vårdförbundet är orolig för patientsäkerheten på Oskarshamns sjukhus nu under sommaren. Du delar inte den bilden?

– Nej, jag har haft otaliga samtal med hälso- och sjukvårdsförvaltningen – och jag har inte fått några signaler som talar för att man ska ha skäl att ha någon generell oro för patientsäkerheten.

”Vi har jobbat med att skapa introduktionsperioder för de nyutbildade – för att de ska få en inskolningsperiod utan fullt ansvar”

CHRISTER JONSSON (C)

Hur ser du på det här med att man ersätter erfarna sjuksköterskor med nyutbildade sjuksköterskor i många fall?

–  Det finns flera delar i detta. Det ena är att vi måste ta emot de nya i verksamheten. De är vår framtid – och därför bedriver vi utbildning.

”De är vår framtid”

– Sedan har vi jobbat med att skapa introduktionsmöjligheter för nyutbildade. Jag kan föreställa mig att det är en väldig utmaning för den som är nyutbildad att komma in i verksamheten. Det har jag all respekt för. Därför måste man ha kollegor att jobba tillsammans med.

– Men de nya och unga är vår framtid. Vi måste välkomna dem och se till att de kommer in i våra verksamheter.

Vårdförbundet pratar om att ett kliniskt basår vore bra för de nyutbildade sjuksköterskorna, så att man verkligen kommer in i rollen innan det blir skarpt läge…

– Ja, och jag är beredd att lyssna på det. Vi har jobbat med att skapa introduktionsperioder för de nyutbildade – för att de ska få en inskolningsperiod utan fullt ansvar. För att mildra starten, om man får uttrycka sig så. Men det handlar också om att få perspektiv på sitt arbete.

”Jag är beredd att lyssna”

CHRISTER JONSSON (C)

– Men jag är beredd att lyssna på det också – om det går att hitta vägar framåt för detta. Men det är klart att vi behöver den här personalen i verksamheten. Det är viktigt att ha en utbildning som ger förutsättningarna som krävs för att jobba i verksamheten.

Vårdförbundet säger att de aldrig har fått så många samtal som i år – från nyutbildade sjuksköterskor, som pratar om brist på introduktion. Den har varit för kort, säger många. Hur ser du på det?

– Ja, jag kan inte värdera det – om jag ska vara ärlig – hur det har sett ut. Jag har ingen bestämd åsikt om det.

Men ni politiker är ytterst ansvariga. Är det inte ett problem att man som ny hamnar direkt på en rad i verksamheten?

– Ja, men om vi inte tar hand om de nya och låter dem gå in i verksamheten – när ska de då komma in i den?

”Jag tror inte att det är bra om vi börjar ha dagliga synpunkter på hur detta går till”

CHRISTER JONSSON (C)

De kunde ju få en längre introduktion…

– Jo, så är det. De som har det dagliga ansvaret ska se till att man inte låter någon hamna i en situation som man inte bedöms klara av, säger Christer Jonsson.

Men ni politiker är ytterst ansvariga…

– Jo, men jag tror inte att det är bra om vi börjar ha dagliga synpunkter på hur detta går till.

”Inte särskilt bra”

– För det tror jag inte att vi är särskilt bra på. Det måste de som är verksamhetsansvariga göra – på ett bra sätt.

Men kan inte politikerna komma med riktlinjer när det kommer till introduktionen, med tanke på hur viktig den är?

– Jo, men vi har riktlinjer för introduktionen. Absolut.

Då kunde man kanske förlänga den en aning?

– Ja, det är möjligt. Jag vågar inte ha en bestämd åsikt om det.

Pernilla Petersson pekar på en rapport som visar att det finns indikationer på att man inom Region Kalmar län inte lyssnar på dem lyfter fram kritik mot verksamheten. Hur ser du på det?

– Jag har lite svårt att ta till mig detta. Vår ambition är att ha ett öppet och transparent Region Kalmar län. Om vi inte ville lyssna på dem som är kritiska, så skulle vi inte möta exempelvis missnöjda patienter eller missnöjda fackliga företrädare. Det gör vi ju regelbundet.

”Om människor inte får vård, om det blir alldeles för långa köer och om vi som helhet inte får verksamheten att fungera. Det kan man absolut ställa oss till svars för”

CHRISTER JONSSON (C)

I vilka frågor ska man ställa er politiker till svars?

– Om människor inte får vård, om det blir alldeles för långa köer och om vi som helhet inte får verksamheten att fungera. Det kan man absolut ställa oss till svars för.

”De gör det bättre”

– Men det är också viktigt att vi har ett stort förtroende för våra verksamhetschefer och deras möjligheter att styra och leda.

– Jag tror också att de gör det bättre. De är närmast verksamheten, säger Christer Jonsson.

Pernilla Petersson påpekar att du hade fattat fel när du pratade om patientnämnden i fallet med Birgitta Nylund. ”Det står tydligt på 1177 hur man ska lämna in synpunkter och klagomål. Och man ska kontakta den mottagning där man fick vård eller behandling. Man ska kunna få svar så snart som möjligt och man ska förstå svaret”, understryker Pernilla Petersson. Hur ser du på det?

– Ja, men det framgick av din artikel att personen i fråga hade varit väldigt tydlig gentemot verksamheten – om vad hon tyckte och tänkte. Hon sa själv att hon kan ha upplevts som besvärlig. Om man då inte upplever att man har fått en bra reaktion från verksamheten när man är där – ja, då är patientnämnden nästa steg. Så det var skälet till att jag svarade som jag gjorde.

Birgitta Nylund. Arkivfoto: Peter A Rosén

 ”Jag är väl medveten om att man i första hand ska prata med verksamheten – men om man redan upplever att man har framfört synpunkter, så är det klokt att använda patientnämnden som kanal”

CHRISTER JONSSON (C)

– Jag är väl medveten om att man i första hand ska prata med verksamheten – men om man redan upplever att man har framfört synpunkter, så är det klokt att använda patientnämnden som kanal, säger Christer Jonsson.

Pernilla Petersson påpekar också att statistik är något som man kan frisera hur man vill. ”Det är inga slumpvisa stickkontroller vårdgivarna gör – utan här finns möjlighet att i förväg förbereda inför dessa mätningar. Ska vi mäta antalet trycksår – ja, då går vårdgivaren ut med den informationen till samtliga avdelningar på sjukhuset. ”Kom ihåg att vi ska mäta antalet trycksår nu – var därför extra noga med det här och det här”, säger de, påpekar Pernilla Petersson, som konstaterar att nämnda initiativ givetvis påverkar siffrorna i önskad riktning. Hur ser du på detta?

– Jag måste säga att jag blev väldigt ledsen och bedrövad över den delen av intervjun. Trycksårsarbetet i länet är en jättestor framgång – tack vare Pernilla Peterssons medlemmar och medlemmarna i Kommunal.

”Sverigeunika”

– Det är ett arbete som pågår hela tiden. Bara för att man vet om att en trycksårsmätning ska genomföras, så försvinner inte trycksår, som har skapats i verksamheten, över en dag. De har skapats för att man av ett eller annat skäl har utsatts för tryck under tiden då man är inlagd. Och vi har fantastiskt bra resultat som är helt Sverigeunika.

– För våra äldre medborgare – det är oftast de som drabbas – är det en väldigt viktig kvalitetsfråga att vi har en så låg andel trycksår. Det beror på den goda omvårdnaden – som pågår ständigt ute i våra verksamheter.

– Det är verkligen inget fixande och trixande med statistik – det är ett väldigt gott arbete som utförs varje dag i våra verksamheter.

Pernilla Petersson pratar även om Dagens Medicin – som utser Sveriges bästa sjukhus i olika klasser. Hon understryker att arbetsmiljön inte finns med bland parametrarna när den rankingen genomförs. ”I flera andra rapporter pratar man om personaltätheten per inlagd patient – kopplat till patientsäkerhet och arbetsmiljö. Men det tar man inte upp i Dagens Medicin”, säger hon. Hur ser du på detta?

– Sveriges bästa sjukhus är en sammanvägning av väldigt många resultat i verksamheterna under ett helt år. Det är inget enstaka nedslag vid en viss tidpunkt, säger Christer Jonsson.

Men arbetsmiljön är inte med där…

– Nej, men vi skickar ut medarbetarenkäter vartannat år. Det kommer en ny i höst. Och den är nationellt jämförbar. Medarbetarindex för Region Kalmar län är bra jämfört med andra regioner. Det betyder att vi i grund och botten har en bra verksamhet i regionen.

”Det betyder inte att det inte kan bli bättre – men jämfört med andra regioner, så är medarbetarindex i Region Kalmar län bra”

CHRISTER JONSSON (C)

– Det betyder inte att det inte kan bli bättre – men jämfört med andra regioner, så är medarbetarindex i Region Kalmar län bra. Där vägs flera dimensioner av arbetsmiljön in.

Men den senaste medarbetarenkäten (som gjordes 2019) på Oskarshamns sjukhus visade något annat. Den var väl inte så bra?

– Jo, då. Den var bra även på Oskarshamns sjukhus. Men det fanns delar där det inte var bra. Sett till helheten var dock utfallet för regionen bra. Och det gäller även för Oskarshamns sjukhus.

”Det är korrekt”

– Det finns delar där det inte var tillräckligt bra. Det är korrekt.

Vad gör ni åt det?

– Det pågår ett ständigt arbetsmiljöarbete inom våra verksamheter. Jag ska vara ärlig och säga att det ska bli väldigt intressant att se resultatet av höstens mätning – i och med att vi har gått igenom ett och ett halvt år med pandemi. Det har varit väldigt speciellt för våra verksamheter, säger Christer Jonsson.

– Hur medarbetarna har upplevt det – ja, det ska bli väldigt spännande att se. Det är svårt att veta hur det har uppfattats runtom i våra verksamheter.

”Jag är som förtroendevald stolt över det som Oskarshamns sjukhus gör. De gör ett fantastiskt jobb där”

CHRISTER JONSSON (C)

En sista fråga. Hur ser du på framtiden för Oskarshamns sjukhus?

– Jag tror att Oskarshamns sjukhus har en viktig och bra framtid. Oskarshamns sjukhus kommer att spela en jätteviktig roll i vår utveckling av nära vård – framför allt för våra äldre invånare i mellanlänet. Det kommer fortsatt att vara jätteviktigt med de dagoperativa verksamheterna – med höfter och knän och så. Oskarshamns sjukhus har bra förutsättningar och det spelar en viktig roll i regionen.

– Jag är som förtroendevald stolt över det som Oskarshamns sjukhus gör. De gör ett fantastiskt jobb där, säger Christer Jonsson.

Foto: Region Kalmar län (översta bilden)

Dela gärna artikeln: