Ny belysning ska sättas upp på kyrkogården i Misterhult

Ny belysning ska sättas upp på kyrkogården i Misterhult

2020-04-04 0 av Peter A Rosén

MISTERHULT

Södra Tjusts pastorat får sätta upp två belysningspollare på kyrkogården i Misterhult.

Men länsstyrelsens beslut är, i vanlig ordning, kopplat till olika villkor.

Om den planerade åtgärden, helt eller delvis, måste ändras under arbetets gång, ska länsstyrelsen först godkänna detta.

Arbetet ska påbörjas inom fem år och avslutas inom sju år från beslutsdatumet, annars upphör tillståndet att gälla.

Arbetena ska rapporteras via fotografier som visar platsen innan och efter att de två pollarna monterats.

Misterhults kyrkogård består av fyra delar – väster om vägen ligger den medeltida Gamla kyrkogården och Nya kyrkogården från 1963.

Öster om vägen ligger Stora kyrkogården, som anlades kring den nya kyrkan som uppfördes år 1780 och som år 1944 utökades mot norr med den Norra kyrkogården.

Svag belysning

Den aktuella åtgärden berör Stora kyrkogården.

Söder om kyrkan löper en grusgång, som passerar ett gravkapell som byggdes 1931. Det används i dag som lillkyrka.

Gången passerar därefter den södra kyrkporten. Den är relativt svagt upplyst av glest placerade lyktstolpar som inte ger tillräcklig belysning vid entréerna till gravkapell och kyrka.

”Med hänsyn till tillgänglighet och besökarnas säkerhet vill pastoratet därför förstärka ljusbilden med en belysningspollare vid respektive entré”, skriver länsstyrelsen.

”Pollarna har en diskret modern utformning, el-anslutning sker från en befintlig lyktstolpe och ledningsdragningarna görs under mark i grusgången. Länsstyrelsen bedömer att åtgärden främjar tillgängligheten till miljön utan att minska kyrkogårdens kulturhistoriska värden”, står det i beslutet.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

Kyrkan i Misterhult. FOTO: PETER A ROSÉN