Ny strid mellan liberaler och moderater

Ny strid mellan liberaler och moderater

2020-02-11 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

Det har återigen hettat till mellan Liberalernas Johanna Wyckman och Moderaternas Ylva Alexandersson.

De munhöggs rejält under måndagskvällens fullmäktigemöte i Oskarshamn.

Det var när den nya taxan för Oskarshamns kommuns offentliga kontroll av livsmedel skulle fastställas som samhällsbyggnadsnämndens andre vice ordförande Johanna Wyckman begärde ordet.

– För mig som liberal är företagandet ett uttryck för individens möjligheter att förverkliga sina drömmar. Företagandet är en grundförutsättning för vårt gemensamma samhällsbygge. Det är genom företagens möjlighet att växa som jobb skapas. Fler jobb i växande företag betyder nya livschanser för individer, minskat utanförskap och ökade skatteintäkter.

– Vilket i sin tur finansierar vår gemensamma välfärd. För oss liberaler är det därför viktigt att ständigt arbeta för ett gott företagsklimat i Oskarshamns kommun. Att chockhöja taxan för offentliga kontroller av livsmedel med 20 procent, från ett år till ett annat, bidrar inte till ett gott företagsklimat, anser vi.

– Vi inom Liberalerna är medvetna om att livsmedelsföretagen jobbar med små marginaler stundtals – samtidigt som de bidrar med både attraktivitet och samhällsservice till kommunens invånare. Vi yrkar därför på att fullmäktige ska fastställa taxan för den offentliga kontrollen av livsmedel till 965 kronor – istället för den föreslagna taxan på 1056 kronor.

”Du pratar jättevackert”

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Ylva Alexandersson (M) replikerade:

– Du pratar jättevackert, Johanna, om dina tankar kring egenföretagande. För att få dimensioner på vad det är som ni vill göra, så kan jag säga att – om vi ska stötta våra företag, så tror inte jag att avgiftssänkningen som du föreslår på 91 kronor har så stor inverkan på företagen att det kan avgöra om de blomstrar eller inte.

– Ett genomsnittsbesök, med kontroller, ligger på cirka fyra timmar. Det innebär att avgiften för företagen landar på 4 224 kronor, med gällande taxa. Och det gör att besparingen i förhållande till det förslaget du ger, är 364 kronor. Det är en årlig avgift och det innebär en besparing på 30 kronor och 33 öre i månaden.

– Enligt det prognosticerade medelvärdet i länet för den här taxan, så ligger Oskarshamns kommun på femte plats. Den som har högst taxa, har 111 kronor mer i timmen än vad vi har. Det prognosticerade medelvärdet för hela Sverige är 1096 kronor – och Oskarshamns kommun ligger 40 kronor under det.

Ylva Alexandersson fortsatte:

– I en tid av stora åtstramningar är det viktigt att kostnader och intäkter hamnar på rätt plats. Avgifter ska inte finansieras med skattemedel. Vi har viktigare uppgifter. Sedan ska vi alltid inom nämnden ta upp hur vi kan minska våra kostnader, och den frågan ska vi ta med förvaltningen – och inte här, tycker jag.

”Chockhöjer”

Johanna Wyckman replikerade:

– Ja, Ylva Alexandersson, enligt dig spelar det ju ingen roll att vi chockhöjer med 20 procent. På grund av era neddragningar inom samhällsbyggnadsnämnden, så klarar man inte ens av att utföra all livsmedelstillsyn. Så signalen som Moderaterna vill skicka till företagen i Oskarshamns kommun, är att man tänker höja priset med 20 procent på den obligatoriska tillsynen, för att få in mer pengar till samhällsbyggnadskontoret.

– Men vi har ändå inte råd att utföra tillsynen. Det är en politik som vi inom Liberalerna inte kan stå bakom.

”Inte diskutera här”

Ylva Alexandersson replikerade återigen:

– Johanna, du pratar om att vi inte har råd att genomföra den tillsynen som vi måste göra enligt lag. Och det vet du, likaväl som vi, att samhällsbyggnadskontoret och nämnden gjorde en vinst på 1,9 miljoner kronor – och då vet du också hur hanteringen av den ekonomiska redovisningen har varit.

– Så råd, eller inte råd, det tycker jag inte att vi kan diskutera här. Du vet också att vi på det senaste mötet äskade om pengar.

Johanna Wyckman replikerade:

– Men det är ju faktiskt så, Ylva Alexandersson, att vi har dragit ned på samhällsbyggnadskontorets budget, vilket har gjort att vi har en minskad budget på miljöfunktionen – och vi har alltså inte kunnat utföra den tillsynen som vi måste göra enligt lag.

”Tufft och speciellt”

Per Tingström (KD) klev också upp i talarstolen:

– Det här med att bedriva företagsamhet är tufft och speciellt inom restaurangbranschen, där marginalerna är små. Det är precis som Johanna Wyckman säger. Man ska kanske inte vara så snabb med att höja avgifter hit och dit, även om det kan tyckas vara en liten höjning. Alla utgifter är viktiga för en småföretagare, sa han.

Kristdemokraterna gjorde tummen upp för Liberalernas och Johanna Wyckmans förslag.

Det gjorde även Centerpartiet och Tommy Skoog:

– Jag tycker att Johanna Wyckman har framfört det här på ett väldigt bra sätt. 20 procent är en oerhört stor ökning. Vi behöver signalera att den här kommunen verkligen stödjer företagandet.

Frågan avgjordes i en votering – och där vann majoriteten med 38 röster mot 11.

Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet lämnade in varsin reservation.

TEXT & FOTO

Peter A Rosén

redaktionen@oskarshamnsnytt.se

072-277 89 77

johannawyckmanifullmäktige.png

”Att chockhöja taxan för offentliga kontroller av livsmedel med 20 procent, från ett år till ett annat, bidrar inte till ett gott företagsklimat”, sa Johanna Wyckman (L).

ylvaalexandersson001.png

 Ylva Alexandersson (M) tror inte att Liberalernas avgiftsförslag har så stor inverkan på företagen.

Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn