Nya lägenheter på gång till Figeholm

Nya lägenheter på gång till Figeholm

2021-02-04 0 av Peter A RosénFIGEHOLM

Figeholm ser ut att få tolv nya lägenheter.

Det framgår av ett avtal om plangenomförande invid Högskulla Gård.

Politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott i Oskarshamns kommun godkände avtalet på tisdagen.

Kommunen går in med 100 000 kronor – pengar som tas från bufferten för oförutsedda exploateringsbehov under 2021.

Lejonparten av marken består av en grusplan. På marken står det också en ladugård.

Det är Småländska Hem, SH i Småland AB med säte i Nässjö, som vill uppföra sex byggnader med totalt tolv lägenheter, fördelat på treor respektive fyra- och femrummare i bostadsrätts- eller äganderättsutförande.

Man planerar att inleda en försäljningsprocess under innevarande kvartal.

Ifall erforderligt antal förhandsavtal inte tecknas, och exploatören inte erlägger handpenning, förfaller avtalet med kommunen utan att någon av parterna har några krav gentemot den andra parten.

River ladugården

SH i Småland AB har för avsikt att påbörja byggnationen senast den 2 maj 2022.

Företaget betalar 1 700 000 kronor till kommunen för marken.

Exploatören tänker riva den befintliga ladugårdsbyggnaden. Samhällsbyggnadsnämnden har, genom ett tidigare beslut, tolkat det som att ladugården kan rivas.

Kommunen behöver riva en förrådsbyggnad, helt eller delvis, som står vid tomtgränsen.

Den beräknade kostnaden är cirka 100 000 kronor. Förrådsbyggnaden används av hyresgästen till Högskulla Gård.

Tomtarealen är omkring 6 000 kvadratmeter. Genom att tillskapa ett servitut för väg, över tomtmarken, kommer det fortfarande att vara möjligt för hyresgästen till gården att passera, konstaterar kommunens tjänstemän i ärendeunderlaget.

Kommunen kommer före tillträdesdagen att förbättra in- och utfarten till området. Exploatören får stå för hela kostnaden, enligt avtalet.

Avtalet gäller under villkor att både SH i Småland AB:s styrelse och kommunfullmäktige godkänner det.

Naturskönt

I projektbeskrivningen skriver SH i Småland att företaget betecknar området som mycket naturskönt och vackert, med en närhet till annan bebyggelse, affär och fritidsområden.

”Tanken är att exploatera småskaliga småhus i ett eller två plan.”

Småländska Hems leverantörer är helsvenska bolag med svensktillverkade produkter, både exteriört och interiört.

ARKIVFOTO

PETER A ROSÉN