Nytt bekräftat coronafall på gymnasiet i Oskarshamn

Nytt bekräftat coronafall på gymnasiet i Oskarshamn

2020-11-10 1 av Peter A Rosén


OSKARSHAMN

Ytterligare ett bekräftat coronafall har registrerats på Oscarsgymnasiet i Oskarshamn.

Så här skriver kommunen i ett brev till berörda föräldrar:

”Till elever och vårdnadshavare.

Information gällande Covid 19-smitta på Oscarsgymnasiet. Bekräftat fall av covid 19-smitta har konstaterats hos en individ vid Oscarsgymnasiet. Beskedet kom under eftermiddagen tisdagen den 10 november. Smittspårning pågår och smittspårningens omfattning beslutas av smittspårare. Under tisdagseftermiddagen skickades denna information till all personal vid Oscarsgymnasiet. En likvärdig information skickades även till alla vårdnadshavare med barn på skolan. Informationen delgavs även förvaltningschef och bildningsnämndens ordförande. Vad händer nu?Nuvarande rutiner för smittspårning gör att alla som under längre tid varit i kontakt med den smittade (24 timmar innan symtom uppkom) kommer att få ett separat informationsbrev med Region Kalmar som avsändare. Brevet distribueras av Oskarshamns kommun till berörda via Unikum. Friska elever och pedagoger är fortsatt välkomna till skolan. Rektorer och pedagoger behöver uppmärksamma elevers eventuella behov av att prata om händelsen. Har du som medarbetare behov av stöd eller någon att prata med, kontakta din närmaste chef. Krisledningsgruppen på bildningsförvaltningen delges löpande och smittskyddsläkare i Region Kalmar följer utvecklingen. Var fortsatt uppmärksam på följande:

1) Var mycket noga med att följa råden; tvätta händerna, försök att hålla avstånd, nys i armvecket. Stanna hemma vid minsta förkylningssymtom och ytterligare två dagar efter tillfrisknande.

2) Om en elev blir sjuk under skoldagen ska hen genast gå hem. Frånvaro anmäls enligt ordinarie rutin.”

TEXT & FOTO

PETER A ROSÉN