Ökad sjukfrånvaro bland yngre i kommunen

2020-02-05 0 av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

Sjukfrånvaron ökar inom de yngre åldersgrupperna i de kommunala förvaltningarna.

Bland anställda som är 29 år och yngre har sjukfrånvaron ökat från 3,68 procent 2017 till 5,12 procent 2019.

I åldersgruppen 30–49 har sjukfrånvaron ökat från 5,98 procent 2017 till 6,31 procent förra året.

Bland dem som är 50 år och äldre har sjukfrånvaron däremot sjunkit från 7,81 procent 2017 till 6,95 procent 2019.

Den totala sjukfrånvaron inom kommunens förvaltningar låg på 3,31 procent (dag 1–14) under 2018. Den har sjunkit marginellt sedan dess (3,30 procent 2019).

Tittar vi på dag 15–90, så har sjukfrånvaron ökat lite grand, från 1,18 procent 2018 till 1,28 procent förra året.

När det gäller dag 91 och framåt, så har sjukfrånvaron sjunkit från 2,40 procent till 2,32 procent mellan 2018 och 2019. De totala sjukskrivningarna (både korttids- och långtidssjukskrivningar) har i princip stått still mellan 2018 och 2019 (6,89 procent respektive 6,90 procent).

Det är socialförvaltningen som har den största sjukskrivningsproblematiken (och då har ändå sjukskrivningarna minskat där, från 9,19 procent 2018 till 8,54 procent förra året). Bildningsförvaltningen brottas med en ökning bland sjukskrivningarna (från 5,59 procent 2018 till 6,20 procent 2019).

Tillväxt- och näringslivsenheten kan konstatera att sjukfrånvaron har sjunkit (från 6,51 procent 2018 till 6,09 procent 2019). Inom tekniska kontorets verksamhetsområde har sjukfrånvaron ökat från 5,16 (2018) till 5,74 (2019).

Tittar man på årets månader, så har kommunens förvaltningar, föga överraskande, flest sjukskrivningar i februari.

TEXT & FOTO

Peter A Rosén

redaktionen@oskarshamnsnytt.se

072-277 89 77