OKGs VD Johan Lundberg räknar med att O3 ska leverera fossilfri el i minst 25 år till

OKGs VD Johan Lundberg räknar med att O3 ska leverera fossilfri el i minst 25 år till

2021-01-12 Av av Annicka Gunnarsson

SIMPEVARP

OKG AB konstaterar i ett pressmeddelande att 2020 blev ett omvälvande år för hela världen och även för företagets verksamhet. Under året har kärnkraftföretaget säkrat elleveransen av fossilfri el i många år framöver och blickar fram mot nya mål under 2021.

2020 blev ett omvälvande år för hela världen och givetvis även för OKG. Årets stora utmaning i form av det noggrant förberedda underhållsstoppet fick genom rådande pandemi ytterligare en dimension. Likväl kunde alla kravställda aktiviteter genomföras på förväntat sätt och därmed säkras OKGs leveranser av fossilfri el i minst tjugofem år till.

Minutiös planering under årets revision

Verksamheten vid OKG bedrevs under i princip hela fjolåret i skuggan av den pågående pandemin. Genom ett minutiöst planeringsarbete kunde en lång rad smittskyddsåtgärder göra det möjligt att trygga alla egna och inhyrda medarbetares hälsa och med säkerheten främst genomföra det förberedda underhållsstoppet på Oskarshamn 3 (O3).

För att minska risken för smittspridning reducerades bland annat antalet medarbetare som arbetade samtidigt i anläggningen. Detta genom att de planerade aktiviteterna i större utsträckning förlades efter varandra i tid istället för parallellt.

Underhållsstoppet tog längre tid  

Det var bland annat detta exempel på säkerhetsfrämjande åtgärder som medförde att underhållsstoppet kom att sträcka sig över mer än tre månader.

– Förlängningen av underhållsstoppet innebar samtidigt att förutsättningarna saknades för att kunna överträffa 2019 års produktionsrekord på nästan 11 miljarder kilowattimmar, kommenterar VD Johan Lundberg.

Tack vare en hög leveransprecision under övriga delar av året levererade O3 under 2020 ändå 8 miljarder kilowattimmar fossilfri el.

Säkerhetssystem har installerats på O3

I samband med det omfattande underhållsstoppet slutfördes alla installationer av ett kompletterande säkerhetssystem som oberoende av andra system ska medverka till att säkerställa kylningen av bränslehärden om en allvarlig olycka skulle inträffa.

– Systemet för oberoende härdkylning är en viktig förutsättning för alla framtida elleveranser från O3, fastslår Johan Lundberg. När vi nu uppfyller alla interna och externa krav för långtidsdrift planerar vi för en produktionsverksamhet som sträcker sig minst tjugofem år fram i tiden.

Johan Lundberg, VD OKG AB

Nedmonteringen av O1 och O2 inleddes

Under 2020 tog också den storskaliga nedmonteringen av Oskarshamn 1 och 2 fart. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med Barsebäck och rivningen av de sammanlagt fyra reaktorerna bedrivs både parallellt och efter varandra i tid. Detta för att löpande dra nytta av gjorda erfarenheter och därigenom vidareutveckla aktuella nedmonteringsmetoder.

Ambitionen är att successivt kunna kommersialisera verksamheten och på sikt erbjuda motsvarande tjänster på den öppna marknaden.

Samhällsviktig verksamhet

– ”Även om pandemin med stor sannolikhet fortsatt kommer att sätta sin prägel på det mesta i världen, så är vår målsättning inför 2021 att fullfölja alla våra planer. Därmed ska vi även framöver motsvara omvärldens förväntningar på den samhällsviktiga verksamhet som OKG bedriver”, avslutar VD Johan Lundberg pressmeddelandet.

FOTO: OKG AB

Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn