Ökning: Allt fler lämnar in bygglovsansökningar i Oskarshamns kommun

Ökning: Allt fler lämnar in bygglovsansökningar i Oskarshamns kommun

2021-03-09 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

Bygglovsansökningarna i Oskarshamns kommun blir fler och fler.

Det handlar om en ökning på 20 procent, ungefär, jämfört med februari förra året.

I slutet av februari hade det kommit in 103 bygglovsärenden – vid samma tidpunkt 2020 låg det på 84 stycken.

”En sommar hemma”

– Vi kan anta att det finns många som förbereder sig för en sommar hemma. Kanske ska de fortsätta med byggandet och förvaltandet av sina egna fastigheter, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Ylva Alexanderson (M), i mitten på bilden, på en digital pressträff på tisdagen.

”Vi börjar också närma oss gränsen för vad våra tjänstemän klarar av”

YLVA ALEXANDERSSON (M), ORDFÖRANDE I SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

– Vi börjar också närma oss gränsen för vad våra tjänstemän klarar av. Vi är väldigt måna om arbetsmiljön. Det gäller att hålla koll på detta nu, så att det inte skenar iväg. Vi siktar på att behålla de korta ledtiderna som vi har när det gäller byggloven, så att de som ansöker ska kunna få svar snabbt – parallellt med att vi ska kunna må bra när vi jobbar med detta. Det är viktiga frågor för nämnden.

Kommer det in väldigt många ärenden, så måste samhällsbyggnadskontoret tumma på handläggningstiderna.

Ambitionen är ändå att handlägga allt så snabbt som möjligt.

Den genomsnittliga handläggningstiden ligger i nuläget på fem veckor per ärende.

När bokslutet gjordes kunde man konstatera att 76 procent av ärendena under 2020 handlades inom fem veckor – och resten inom sex till tio veckor.

Mindre ärenden

Det är lag på att handläggningen av ett ärende inte får ta mer än tio veckor.

Merparten av ansökningarna som har kommit in i år är mindre ärenden. Det handlar exempelvis om altanbyggen, inglasning av uterum och tillbyggnader.

Går man och funderar på ett sommarprojekt, så är det viktigt att ansöka om bygglov i god tid.

ARKIVFOTO

PETER A ROSÉN

Dela gärna artikeln: