Olycksfallen och tillbuden ökar

Olycksfallen och tillbuden ökar

2020-02-20 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

Både olycksfallen och tillbuden har ökat inom bildningsnämndens verksamhetsområden.

Totalt kom det in 265 olycksanmälningar under 2019, vilket är en ökning med 60 jämfört med 2018. Antalet anmälda tillbud landade på 354 förra året, vilket är en ökning med 70 jämfört med året innan.

Bildningsnämndens ordförande Anton Sejnehed (S) och bildningsförvaltningschefen Lotta Lindgren säger att en stor del av ökningen är kopplad till att det har blivit enklare att anmäla, vilket i sin tur har lett till att folk också har blivit bättre på att anmäla.

Arbetar förebyggande

– Vi gör vad vi kan för att få in så många anmälningar som möjligt. Ser vi att en speciell plats eller en speciell miljö har återkommande tillbud, så kan vi arbeta förebyggande, för att undvika olyckor. Uppföljningen är viktig. Inträffar det allvarliga saker, så genomförs alltid en utredning. En anmälan går direkt till närmsta chef, säger Lotta Lindgren.

Hon fortsätter:

– Merparten av olyckorna sker inom våra största verksamheter, alltså inom förskola och grundskola.

Både medarbetare, barn/elever och besökare finns med i statistiken.

Kulturhuset hade ungefär 140 000 besökare förra året – och Arena Oskarshamn tog emot cirka 500 000. Arenan brukar ligga kring en halv miljon besökare per år. Däremot var det ett ovanligt bra år för simhallen, både när det kommer till besöksantal och intäkter, berättar Anton Sejnehed.

Foto: Peter A Rosén

Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn